Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

organizator:

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.01.2016

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi (w wieku od 16 do 30 lat) ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:
 • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
 • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
 • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.
Projekty mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty on-line o wymiarze europejskim.
Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo. Projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać tylko w jednym kraju.
Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz zakończyła w roku kalendarzowym (12 miesięcy) poprzedzającym aktualny termin składania zgłoszeń, lub które są nadal w toku.
Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko składającego lub nazwę organizacji (jeżeli dotyczy), kraj zamieszkania, obywatelstwo, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, stronę internetową (jeżeli dotyczy), tytuł projektu, streszczenie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, szczegółowy opis projektu, oświadczenie o finansowaniu przez UE (jeżeli dotyczy).
Termin składania zgłoszeń przez formularz on-line na stronie internetowej konkursu upływa z dniem 25 stycznia 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.charlemagneyouthprize.eu.

Kontakt

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego
Fischmarkt 3
52-062 Akwizgran
.
ECYP2016@ep.europa.eu
www.charlemagneyouthprize.eu