Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

EuroparlTV konkurs na film wirusowy edycja 2011

organizator:

EuroparlTV

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

EuroparlTV konkurs na film wirusowy edycja 2011

Konkurs video jest otwarty dla każdego bez jakichkolwiek ograniczeń jeżeli chodzi o wiek, płeć, rasę, narodowość, religię lub zawód.

Temat powinien skupiać się na różnorodności kulturowej w UE. Może dotyczyć języka(-ów), mody, muzyki, sztuki, gotowania, architektury, krajobrazu czy każdego innego tematu. Film ma być pełen polotu, rozrywkowy i atrakcyjny dla publiczności międzynarodowej.

 • Kryteria techniczne

Długość filmu: przynajmniej 60 sekund a maksymalnie 3 minuty. Jakość emisyjna w jednym z następujących formatów: MPEG 2 i 4, nieskompresowane pliki AVI lub nieskompresowane pliki Quick Time (z wykorzystaniem DVCodec).

 • Kryteria uniwersalności językowej

Film powinien być łatwo zrozumiały dla wszystkich Europejczyków. Film nie zostanie opatrzony napisami ani zdubbingowany przez Parlament Europejski.

Przy rejestracji kandydat zostanie poproszony o podanie tytułu filmu, w swoim języku ojczystym (maksymalnie 20 znaków), a także krótkiego opisu (maksymalnie 80 znaków). Zarówno tytuł, jak i opis zostaną przetłumaczone przez EuroparlTV na wszystkie 22 języki UE i opublikowane na stronie internetowej EuroparlTV.

 • Kryteria dotyczące prywatności i niedyskryminacji

Film nie może naruszać, niczyjego prawa do komercyjnego wizerunku lub prywatności, niezależnie czy chodzi o osobę żyjącą czy nie; musi nadawać się do publikacji na forum publicznym i nie może zawierać treści wyraźnie seksualnych, obscenicznych lub brutalnych.
Nie zostanie przyjęty żaden film dyskryminujący ze względu na narodowość, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Kandydat, który chce wziąć udział w konkursie, musi wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, w którym wyraża zgodę na warunki konkursu. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: www.europarltv.europa.eu/contest

Zgłoszenia będą przetwarzane online. Wszystkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy itd.) będą przetwarzane zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Kandydaci muszą przesłać swoje filmy za pośrednictwem następującej strony www.europarltv.europa.eu/contest najpóźniej do 31 lipca 2011 r. do godz. 24.00 CET. Po umieszczeniu na stronie filmu kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą przesłanie filmu. Należy pamiętać, że po przesłaniu filmu nie można go już edytować lub przesyłać ponownie ze zmianami.

Aby przejść wstępną selekcję i zostać opublikowanym na stronie EuroparlTV film musi spełniać wymogi dotyczące: specyfikacji technicznej, uniwersalności językowej i zasad dotyczących prywatności i niedyskryminacji.

Wszystkie wstępnie wybrane filmy zostaną udostępnione widzom na stronie internetowej EuroparlTV (15.09.2011 r.). Przez miesiąc (do 15.10.2011 r.) widzowie będą mogli oglądać filmy, głosować i wybierać najlepsze pod względem kreatywności oryginalności. Wyniki głosowania będą publikowane codziennie, co umożliwi widzom śledzenie głosowania w przejrzysty sposób. Głosowanie zakończy się w dniu 15.10.2011 r. Konkurs wygrają trzy filmy, które uzyskają największą ilość głosów.

Nagrodami w konkursie są:

 • I nagroda – wycieczka dla dwóch osób do trzech wybranych przez nie miast europejskich
 • II nagroda – iPad
 • III nagroda – aparat Leica

Kandydaci gwarantują, że filmy są ich własnymi dziełami. Kandydaci muszą zagwarantować, że posiadają wszystkie prawa do filmu i do wszystkich innych elementów zawartych w filmie, w tym muzyki.

Kandydaci gwarantują, że otrzymali wszelkie niezbędne prawne, ważne i obowiązujące zezwolenia od osób przedstawionych w filmach lub ich prawomocnych przedstawicieli. EuroparlTV nie ponosi odpowiedzialności za spory między kandydatami a stronami trzecimi dotyczące praw autorskich do filmu.

Zgłaszając swój film kandydaci zgadzają się, by EuroparlTV mógł nadawać ich film w trakcie konkursu i po jego zakończeniu.

Informacje pochodzą ze strony www.europarltv.europa.eu

Kontakt

EuroparlTV
.
.


www.europarltv.europa.eu