Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe51
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Europa 2030. Przyszłość Unii Europejskiej z punktu widzenia Euroobywatela. – konkurs na esej

organizator:

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.04.2011

Europa 2030. Przyszłość Unii Europejskiej z punktu widzenia Euroobywatela. – konkurs na esej

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy obywatele powyżej 18 roku życia, dowolnej narodowości, którzy zaprezentują samodzielnie napisany tekst. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość artykułów. Każdy esej musi być zgłoszony do konkursu oddzielnie i musi być pracą indywidualną.

Temat eseju: Europa 2030. Przyszłość Unii Europejskiej z punktu widzenia Euroobywatela.

Artykuł powinien być napisany w języku polskim i mieć długość do 1000 słów (około 4 stron A4 standardowego maszynopisu). Wymogi formalne: plik w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. Artykuły muszą być nowe i nigdzie wcześniej niepublikowane.

Następujące prace nie mogą wziąć udziału w konkursie:

 • prace, do których prawa autorskie są lub były własnością jakiejkolwiek instytucji lub osób trzecich
 • prace zgłoszone do innego konkursu i oczekujące na wynik
 • prace nagrodzone w innych konkursach krajowych lub międzynarodowych
 • prace wcześniej opublikowane w jakimkolwiek periodyku lub medium

Artykuł spełniający choćby jeden z powyższych warunków zostanie zdyskwalifikowany przez jury i wykluczony z konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia do godziny 23:59 czasu polskiego. Jury ogłosi wyniki konkursu w ciągu 15 dni roboczych po końcowym terminie przyjmowania prac.

Eseje należy nadsyłać na adres m.ryzewska@schuman.pl, w formie załącznika (.doc, .docx, .odt lub .pdf), wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym. W temacie wiadomości należy napisać: Europa 2030. Przyszłość Unii Europejskiej z punktu widzenia Euroobywatela – esej konkursowy.

Oceniane będą następujące elementy (łącznie można zdobyć 100 punktów):

 • wrażenie artystyczne (do 20 pkt.): oryginalność i inwencja twórcza
 • styl literacki (do 20 pkt.): gramatyka, przejrzystość
 • treść (do 60 pkt.): wartość merytoryczna, spójność postawionych tez i ich uzasadnienie

Laureatów konkursu wybierze jury. Nagrodą jest dwudniowy wyjazd do Brukseli (koszty podróży i zakwaterowania pokrywa organizator)3. Wyjazd odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu 2011 roku. Zwycięzcy będą mieli okazję odwiedzić instytucje europejskie oraz wezmą udział w rozmowach okrągłego stołu z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie w maju, aby przekazać wyniki. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu Citizens for United Europe.

Wszelkie pytania i wątpliwości, co do reguł konkursu należy kierować do Marty Ryżewskiej na adres: m.ryzewska@schuman.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 621 21 61.

Informacje pochodzą ze strony www.schuman.pl

Kontakt

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana
.
.
tel.: (22) 621 21 61
m.ryzewska@schuman.pl
www.schuman.pl