Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Era-Net Martec II – dofinansowanie badań z dziedziny technologii morskich

organizator:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.04.2015

Era-Net Martec II – dofinansowanie badań z dziedziny technologii morskich

19 grudnia 2014 r. ogłoszono otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.
Nazwa konkursu: Martec Call 2015
Temat konkursu: Technologie morskie
Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:
 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security
 • Environmental impact
 • Human elements
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 • Białoruś
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)
Elektroniczny system naboru wniosków zostanie uruchomiony na początku kwietnia. Informacja o dacie otwarcia naboru zostanie zamieszczona na stronie www.ncbr.gov.pl
Data zamknięcia naboru wniosków: 29.04.2015 r., 17:00 CET
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.martec-era.net.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:   IV kw. 2015 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj.  4,2738 zł
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.martec-era.net/opencall.
UWAGA – Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.
Kontakt w NCBR:
Wojciech Piotrowicz
tel: +48 22 39 07 297
faks: +48 22 201 34 08
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy
Kontakt w Chist Era:
Sekretariat konkursu: Jülich
Filiz Aslan
Tel:  +49 30 20 19 95 54
Link do dokumentów konkursowych: http://www.martec-era.net/opencall
Strona internetowa programu: http://www.martec-era.net
Informacje pochodzą ze strony: http://www.ncbr.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
.
.
tel: 22 39 07 297
wojciech.piotrowicz@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl