Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci53
 • absolwenci55
 • doktoranci7
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe33
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

"Energia od nowa" – konkurs fotograficzny

organizator:

Dom Europejski w Opolu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.04.2011

"Energia od nowa" – konkurs fotograficzny

Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej poprzez prezentowanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian i ich wpływu na życie człowieka, propagowanie ekologicznego stylu życia i zachowań proekologicznych
 • ukazanie jak można ograniczyć emisję CO2 oraz zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym
 • zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej związanej z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju, zapobieganiu zmianom klimatycznym, oszczędzaniu energii oraz pozyskiwania alternatywnych źródeł energii
 • uchwycenie możliwości ochrony naszego środowiska poprzez innowacyjne zastosowanie energii odnawialnej w życiu codziennym
 • wyłonienie najbardziej oryginalnego, ciekawego zdjęcia

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Polski od 15 do 30 roku życia amatorsko zajmujący się fotografią. Prace konkursowe powinny wpisywać się w wyżej wymienione cele konkursu. Konkurs jest rozgrywany indywidualnie. Zdjęcia przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Jeden uczestnik może przysłać w ramach jednego zgłoszenia maksymalnie do 3 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno głoszenie. Zdjęcia powinny być przesłane jedynie nagrane na płytach CD/DVD. Płyta powinna być opisana imieniem oraz nazwiskiem uczestnika, a także tytułem pracy.

Do zdjęć nadesłanych na płytach należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Każda nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek. Zgodę rodziców lub  opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Wszystko razem zapakowane w kopercie z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Energia od nowa” należy przesłać do siedziby Organizatora na adres:

Dom Europejski
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole

Zgłoszona praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 8 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie. Prace które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację Regulaminu. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością , jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialność za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie pocztowym. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach w środkach masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania wszystkich nadesłanych, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec uczestników konkursu.

Informacje o wynikach będą ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.domeuropejski.pl W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów. Nagrodą główną jest notebook. Najlepsze prace zostaną wykorzystane przez Organizatora w działaniach informacyjnych.

Informacje pochodzą ze strony www.domeuropejski.pl

Kontakt

Dom Europejski w Opolu
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel.: (77) 423 28 88
domeuropejski@fundacja.opole.pl
www.domeuropejski.pl