Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie67
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ekosfera – konkurs plastyczny

organizator:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2010

Ekosfera – konkurs plastyczny

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi jest organizatorem VII Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Komputerowej. Temat konkursu: „Ekosfera”.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział twórcy indywidualni oraz zespoły uprawiające grafikę komputerową.
 • Prace wydrukowane na papierze formatu A3, należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do konkursu oraz płytą CD-R (CD-RW), metryką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła (adres, telefon, ew. e-mail), nazwisko opiekuna artystycznego, informacje o pracy (tytuł pracy, czy praca stanowi cykl, ilość prac nadesłanych, numer pracy, technika wykonania i format) – również nośniki winny być opisane w wyżej opisany sposób. Prace muszą być oryginalnym i nigdzie niepublikowanym projektem autorskim uczestnika konkursu. W przypadku stwierdzenia, że są kopiami już istniejących prac, uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.
 • Technika wykonania prac: grafika wektorowa lub bitowa (grafika lub malarstwo).
 • Prace należy zapisywać w formacie: .cdr – COREL DRAW .cpt – COREL PHOTO-PAINT .psd – ADOBE PHOTOSHOP .jpg

Zgłoszenie do konkursu wraz z pracą, nośnikiem i metryką należy przesłać na adres organizatora do dnia 20 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Za najlepsze prace jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informacja o przebiegu obrad jury zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły do dnia 15 czerwca 2010 r

Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Łódzkim Domu Kultury. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w katalogu VII OBSK.

Informacje pochodzą ze strony www.plastyklodz.pl

Kontakt

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
ul. Gandhiego 14
91-012 Łódź
tel.: (42) 651 23 13
zsplodz@neostrada.pl
www.plastyklodz.pl