Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ekonomiczne i ekologiczne skutki wykorzystania drewna – konkurs na najlepsze prace dyplomowe

organizator:

Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2012

Ekonomiczne i ekologiczne skutki wykorzystania drewna – konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Grupa Kronospan w Polsce ogłosiły konkurs dla absolwentów szkół wyższych na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską poświęconą tematyce ekonomicznych i ekologicznych skutków wykorzystania drewna do produkcji wyrobów drewnopochodnych, bądź w energetyce.

Cele Konkursu:
zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego kwestią wykorzystania drewna jako surowca do produkcji wyrobów drewnopochodnych, korzyści ekonomicznych i ekologicznych takiego sposobu wykorzystania surowca oraz wpływu na branżę producentów wyrobów drewnopochodnych wykorzystywania biomasy leśnej w produkcji energii.

Nagroda
Dla najlepszych prac, wybranych przez członków kapituły są przewidziane dwie główne nagrody:

 • dla najlepszej pracy magisterskiej  – 10 000 PLN,
 • dla pracy inżynierskiej lub licencjackiej – 5000 PLN,

oraz dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla wybranych Autorów wśród pozostałych prac.

W Konkursie mogą brać udział prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, zakończone odpowiednim egzaminem na jednej z polskich szkół wyższych w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 przesłane do Organizatora do 10 września 2012 roku.

Prace muszą być napisane w języku polskim.

Do Konkursu będą kwalifikowane prace, które zostały ocenione na egzaminie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace do Konkursu mogą być zgłaszane tylko jeden raz.

Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 10 września 2012 roku:
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
60-627 Poznań
ul. Wojska Polskiego 38/42,
z dopiskiem: Imię i Nazwisko, Adres, „Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską”, Data

Wyniki konkursu:
ogłoszone zostaną do 31 października 2012 roku, natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 listopada 2012 roku w Poznaniu w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego. Szczegółowe informacje na temat miejsca i daty wręczenia nagród przekazane zostaną z wyprzedzeniem uczestnikom konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w wyznaczonym terminie:

 • 1 egzemplarza pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD),
 • zgłoszenia uczestnictwa w konkursie,
 • streszczenia pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4,
 • zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej oraz termin egzaminu licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego, zgodny z zapisami § 4 ust. 1 i 2,
 • zgody na publikację prac nagrodzonych (również w formie skróconej), po ich korekcie redakcyjnej, dokonanej przez Organizatora Konkursu, wynikającej z uwarunkowań techniczno-redakcyjnych, bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

Tematyka pracy musi być poświęcona kwestii wykorzystania drewna jako surowca do produkcji wyrobów drewnopochodnych, korzyści ekonomicznych i ekologicznych takiego sposobu wykorzystania surowca oraz wpływu na branże producentów wyrobów drewnopochodnych wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii.

 • Dla prac licencjackich i inżynierskich proponuje się ogólnie zarysowany temat: Ekonomiczne i ekologiczne skutki spalania i użytkowania drewna.
 • Dla prac magisterskich – rozważania oparte na generalnie sformułowanym zagadnieniu: Spalanie drewna czy jego przetwarzanie?  – ekonomia i  ekologia.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu www.up.poznan.pl/intercathedra.

Informacje pochodzą ze strony www.up.poznan.pl/intercathedra.

Kontakt

Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. 61 848 73 69
wlis@au.poznan.pl
www.up.poznan.pl/intercathedra