Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ekologia w Obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Bayer Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.05.2011

Ekologia w Obiektywie – konkurs fotograficzny

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • grupa I – osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 17 roku życia, będące obywatelami polskimi. osoby takie, aby wziąć udział w konkursie muszą przesłać zeskanowaną pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych na wskazany w regulaminie adres e-mail
 • grupa II – osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące obywatelami polskimi

Prace mogą być zgłaszane jedynie drogą internetową poprzez stronę www.ekologiawobiektywie.pl.

Aby uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie musi przeprowadzić procedurę założenia konta Uczestnika konkursu na stronie www.ekologiawobiektywie.pl podając prawidłowe dane osobowe zgodne z Formularzem Zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko, godło uczestnika konkursu (pseudonim słowny nie powiązany z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej fotografię i nie zawierający treści obraźliwych), datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz musi zaakceptować wszystkie warunki regulaminu i wymagane oświadczenia.

W przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego (skan dokumentu z podpisem przedstawiciela ustawowego). Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową formularz@ekologiawobiektywie.pl. Tytuł maila powinien zawierać godło/pseudonim słowny użytkownika użyty w formularzu zgłoszeniowym. Zgody należy przesyłać w dniu zgłoszenia do konkursu aby móc jak najszybciej dopuścić zdjęcie przesłane przez osobę niepełnoletnią do udziału w Głosowaniu Internautów.

Po wypełnieniu formularza on-line uczestnikowi konkursu zostanie przesłany na wskazany adres e-mail link aktywujący konto. Po kliknięciu w link konto zostanie aktywowane i uczestnik będzie mógł przesłać fotografie na konkurs. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych bądź braku akceptacji regulaminu i odpowiednich oświadczeń, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zgłoszenia. Uczestnik nie jest zmuszony do przesłania wszystkich zdjęć podczas jednej sesji logowania do serwisu. Uczestnik może zgłosić  zdjęcia w każdym momencie jego trwania aż do jego zakończenia tj. 8 maja 2011r. do godziny 24:00. Prace mogą być zgłaszane tylko w postaci plików elektronicznych i muszą spełniać następujące warunki techniczne w zależności od grupy wiekowej:

Grupa I (osoby niepełnoletnie):

 • kategoria I – zdjęcia tradycyjne wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym.

Organizator w tej kategorii oczekuje zdjęć kolorowych, czarno białych, panoramicznych, pejzaży, dużych zbliżeń, innych. Dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym cyfrowym aparatem fotograficznym, poddane jedynie lekkiej modyfikacji polegającej na korektach barw, korekcie kontrastu, nasycenia czy ostrości, dokonywane w całym obszarze fotografii lub w całym kadrze, a nie na wycinkach lub fragmentach zdjęcia. Zmiany w powyższym dopuszczalnym zakresie dotyczą zarówno wywoływania plików RAW/CR/DNG jak i modyfikacji pliku wyjściowego z aparatu – JPG. Ingerencja miejscowa lub punktowa kwalifikuje już prace do kategorii „zdjęcia przetworzonego cyfrowo”. Zdjęcia powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

 • kategoria 2 – zdjęcie wykonane z telefonu komórkowego

Organizator w tej kategorii oczekuje zdjęć w formie plików JPG, które powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji). Pliki nie mogą być przetwarzane cyfrowo. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

 • kategoria 3 – zdjęcie przetworzone cyfrowo

W tej kategorii dopuszczone są wszelkie metody obróbki plików zdjęciowych za pomocą programów komputerowych (fotomontaże, retusze, edycje itd.) Pliki w formacie JPG zgłaszane w tej kategorii powinny mieć maksymalna jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Uczestnik niepełnoletni może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w poszczególnych kategoriach technicznych ale w sumie ich liczba nie może przekroczyć 6 szt.

Grupa II (osoby dorosłe)

 • kategoria I – zdjęcia tradycyjne wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym. Organizator w tej kategorii oczekuje zdjęć kolorowych, czarno białych, panoramicznych, pejzaży, innych.
 • kategoria II – makrofotografia wykonana cyfrowym aparatem fotograficznym. W tej kategorii organizator oczekuje zdjęć wykonanych w technice makrofotografii, czyli w skali co najmniej 1:1 (zapis na matrycy jest w dokładnie rzeczywistej wielkości) lub większej (np. 2:1, gdzie obraz jest dwa razy większy niż w rzeczywistości).

W obu kategoriach: kategoria I i II dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym cyfrowym aparatem fotograficznym poddane jedynie lekkiej modyfikacji polegającej na korektach barw, korekcie kontrastu, nasycenia czy ostrości, dokonywane w całym obszarze fotografii lub w całym kadrze, a nie na wycinkach lub fragmentach zdjęcia. Zmiany w powyższym dopuszczalnym zakresie dotyczą zarówno wywołania plików RAW/CR/DNG jak i modyfikacji pliku wyjściowego z aparatu – JPG. Ingerencja miejscowa lub punktowa kwalifikuje już prace do kategorii „zdjęcia przetworzonego cyfrowo”. Zdjęcia powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

 • kategoria III – zdjęcie wykonane z telefonu komórkowego

W tej kategorii organizator oczekuje zdjęć w formie plików JPG, które powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji). pliki nie mogą być przetwarzane cyfrowo. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

 • kategoria IV – zdjęcie przetworzone cyfrowo

W tej kategorii dopuszczone są wszelkie metody obróbki plików zdjęciowych za pomocą programów komputerowych (fotomontaże, retusze, edycje itd.). Pliki w formacie JPG zgłaszane w tej kategorii powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji i rozmiaru minimum 4 milionów pikseli. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB)

 • kategoria V – zdjęcie 3D

W tej kategorii organizator oczekuje na zdjęcia stereoskopowe w postaci anaglifów, czyli fotografii przygotowanych do oglądania za pomocą standardowych czerwono-niebieskich okularów 3D. pliki przesłane na konkurs muszą być tak przygotowane aby ich odtwarzanie i oglądanie wymagało jedynie standardowych czerwono-niebieskich okularów 3D bez używania dodatkowego specjalistycznego sprzętu. Na konkurs należy przesłać pliki zdjęciowe w formacie .jpg. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Uczestnik pełnoletni może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w poszczególnych kategoriach technicznych ale w sumie ich liczba nie może przekroczyć 8 szt.

Podczas zgłaszania prac uczestnik wypełni odpowiednie pola formularza zgłaszania fotografii aby każdy plik był opatrzony: datą wykonania zdjęcia, tytułem, opisem. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego Zgłoszenia konkursowego

Zdjęcia przesłane przez uczestnika konkursu będą publikowane w serwisie www.ekologiawobiektywie.pl po weryfikacji moderatora.

Nadesłane prace będą oceniane w jednej grupie: zdjęcia indywidualne. W ramach grupy oddzielnie będą oceniane prace z dwóch kategorii wiekowych i pięciu kategorii technicznych. Do dnia 10.06.2011r. Jury, wybrane przez Organizatora, dokona oceny prac i przyznania nagród. Nagrodami w konkursie są:

 • Nagroda Grand Prix – 5000 zł netto niezależnie od kategorii wiekowej i kategorii technicznej oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.

Dla Uczestników pełnoletnich Nagrody Główne ( grupa II ):

 • Nagroda Pierwsza w kategorii I – zdjęcie tradycyjne wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym to 2 000 zł netto oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.
 • Nagroda Pierwsza w kategorii II – makrofotografia wykonana cyfrowym aparatem fotograficznym to 2 000 zł netto oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.
 • Nagroda Pierwsza w kategorii III – zdjęcie wykonane z telefonu komórkowego to 2 000 zł netto oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.
 • Nagroda Pierwsza w kategorii IV – zdjęcie przetworzone cyfrowo to 2 000 zł netto oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.
 • Nagroda Pierwsza w kategorii V – zdjęcie 3D to 2 000 zł netto oraz kwartalna prenumerata miesięcznika Digital Foto Video.

Dla Uczestników niepełnoletnich Nagrody Główne ( grupa I ):

 • Trzy równorzędne Nagrody Pierwsze, każda w postaci wyjazdu Uczestnika na plenerowe warsztaty fotograficzne – każda nagroda o wartości 2 500 zł netto (dwa tysiące pięćset złotych). Plenerowe warsztaty fotograficzne organizowane są we współpracy z partnerem konkursu Ekologia w Obiektywie – tytułem Digital Foto Video. Każdy z laureatów kategorii młodzieżowej otrzyma także kwartalną prenumeratę miesięcznika Digital Foto Video.

Oprócz nagród głównych Jury wytypuje od dziesięciu do trzydziestu wyróżnień, które zostaną zaprezentowane w galerii zwycięzców w serwisie www.ekologiawobiektywie.pl

Informacje pochodzą ze strony www.ekologiawobiektywie.pl

Kontakt

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa


www.bayer.com.pl