Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

EC2E2N 2 – międzynarodowy konkurs dla uczniów

organizator:

Zakład Dydaktyki Chemii oraz Biuro Karier i Promocji Wydział Chemii UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

EC2E2N 2 – międzynarodowy konkurs dla uczniów

Pod niecodzienną nazwą kryje się międzynarodowy konkurs chemiczny. Projekt skierowany jest do uczniów i studentów, którzy przygotują pracę na temat chemii w różnych sektorach życia społecznego.

Pracą konkursową może być oryginalna prezentacja multimedialna, film wideo lub plakat, opowiadające o rozwiązaniach, jakie chemia dostarcza społeczeństwu ułatwiając mu funkcjonowanie w różnych sektorach (energia, żywność, zdrowie, woda, transport, nowe technologie itp.). Odbiorcami tych dzieł mogą być uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studenci lub ogół społeczeństwa.

Organizatorami ogólnopolskiego etapu konkursu są: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako członek stowarzyszenia European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N) oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Konkurs jest otwarty dla uczniów każdej szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoły zawodowej lub policealnej) i uczelni (zarówno dla studentów pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia – doktoranci).

Prace można przysyłać począwszy od 1 grudnia 2012 r.
Termin składania prac upływa z dniem 28 lutego 2013 r.

Prace należy przygotować w następującej formie:

 1. Prezentacja w programie PowerPoint (max 20 slajdów); format plików: Microsoft PPT
 2. Film video (długość do 6 minut); format: MP4, AVI, Real Player, Windows Media Player
 3. Plakat (wielkość A1); format plików: Microsoft PPT lub Acrobat Reader

Prace te muszą być oryginalnymi dziełami uczestników.

Sześć najlepszych prac w etapie krajowym zostanie nagrodzonych, a trzy z nich zostaną zakwalifikowane do etapu międzynarodowego. Autorzy (w przypadku prac wieloautorskich – pierwszy autor) trzech najwyżej ocenianych w etapie międzynarodowym prac zostaną zaproszeni do udziału w Kongresie EC2E2N (kwiecień 2014), gdzie będą mieli okazję je zaprezentować. Wszystkie wydatki związane z przyjazdem na Kongres, czyli transport, wyżywienie i zakwaterowanie zostaną w całości pokryte przez EC2E2N.

Informacje pochodzą ze strony:www.edukacja.net

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii oraz Biuro Karier i Promocji Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Krakow


http://ecampus.chem.auth.gr