Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dzisiaj Polska – konkurs Galerii Plakatu AMS

organizator:

KPMG Audyt sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2011

Dzisiaj Polska – konkurs Galerii Plakatu AMS

Dzisiaj Polska – specjalna edycja konkursu Galerii Plakatu AMS. Rusza jedenasta, specjalna edycja konkursu Galerii Plakatu AMS, zorganizowana pod hasłem Dzisiaj Polska! Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie promował Polskę podczas naszej prezydencji w unii Europejskiej.

Konkurs Galerii Plakatu AMS ma charakter otwarty. Prace można składać do 15 czerwca 2011 roku (liczy się data otrzymania prac przez Audytora), natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 28-30 czerwca 2011 roku w Warszawie. Dokładna data zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 15 czerwca.

Hasło „Dzisiaj Polska!” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.

Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 projekty, przy czym każdy z projektów musi stanowić osobną całość. Do konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przesyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.

Do konkursu można zgłosić projekt, który jest pracą zbiorową. W przypadku pracy zbiorowej projekt do konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów projektu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej www.galeria.ams.com.pl

Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2×3. Projekty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów.

Projekty, które zostały zrealizowane techniką komputerową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 100×66,6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokumenty należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt . Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W przypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz.

Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora Konkursu pod adresem:

KPMG Audyt sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

z dopiskiem „Galeria” do 15 czerwca 2011 roku do godz. 17.00. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła projekt wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do 15 czerwca 2011 roku do godziny 17.00 przesłać na adres Audytora galeria@kpmg.pl wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać  jako RGB w formacie JPEG o wielkości 6×4 cm w rozdzielczości 300 dpi. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę , powinien przesłać wglądówki każdej z nich.

Wszystkie prace prawidłowo zgłoszone do konkursu zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej www.galeria.ams.com.pl od dnia 1 lipca 2011 roku.

Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury. Oceniając zgłoszone prace Jury, stosować będzie dwa kryteria:

 • wartość artystyczną
 • zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej

Organizator przyzna jedną nagrodę główną. Autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7,000 zł i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120×180 cm. Organizator zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej w konkursie nagrody głównej. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień – każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120×180 cm.

Uczestnik wybrany przez przedstawiciela Patrona w Jury, tj. Narodowe Centrum Kultury otrzyma Nagrodę specjalną Narodowego Centrum Kultury w wysokości 1500 zł. Organizator zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej w konkursie nagrody głównej. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniach 28-30 czerwca 2011 podczas uroczystego wernisażu pokonkursowej wystawy zorganizowanej w Warszawie. Projekt nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od lipca do grudnia 2011 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub autorów wraz z logo projektu Galeria Plakatu AMS oraz logo Narodowego Centrum Kultury.

Informacje pochodzą ze strony www.ams.com.pl

Kontakt

KPMG Audyt sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

galeria@kpmg.pl
www.ams.com.pl