Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne28
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie52
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
Wróć do listy

Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.01.2010

Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie

Konkurs ma na celu promowanie i wspieranie młodych, ambitnych kobiet. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować projekt, który zostanie oceniony przez Kapitułę, w skład której wejdą znani naukowcy, przedstawiciele środowiska naukowego oraz przedstawiciele Ministerstwa i Elle.
Oceniające projekt Kapituła będzie brałą pod uwagę takie jego cechy jak: innowacyjność projektu, jego do istniejącego stanu nauki lub techniki oraz stopień zaangażowania studentki w prowadzonych badaniach.

Zgłoszenia konkursowe należy składać na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
Lub w kancelarii ogólnej, pokój 32
z dopiskiem: Konkurs Elle i Ministra Nauki

Termin składania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Iformacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


www.nauka.gov.pl