Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dziennikarze dla Klimatu -konkurs

organizator:

Klub Publicystów Ochrony Środowiska

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.10.2013

Dziennikarze dla Klimatu -konkurs

Celem konkursu jest zachęcenie dziennikarzy do popularyzowania wiedzy na temat zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji gospodarczych, społecznych, politycznych jakie niesie efekt cieplarniany.

Konkurs obejmuje:
publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące z organizatorem konkursu, członkowie ich rodzin.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały wyemitowane na antenie lub zostały opublikowane w mediach w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.
 3. Prace mogą być zgłaszane jedynie w języku polskim.
 4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory będące pracą zbiorową.
 5. Zgłoszenia zbiorowe będą dopuszczane, pod warunkiem że wszyscy członkowie zespołu zostaną wymienieni w formularzu zgłoszenia

Utwory należy przesyłać w formie:

 • w przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie tekstowym .doc lub .pdf, a także numer i datę czasopisma, w którym został opublikowany;
 • w przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD wraz z datą i miejscem pierwszej emisji;
 • w przypadku audycji telewizyjnych – wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD w formacie wraz z datą i miejscem pierwszej emisji.
 • w przypadku sieci internetowej – wydruk publikacji jako widoku strony internetowej oraz tekst publikacji w formacie pdf lub doc.
 • płyty powinny mieć oznaczoną datę i miejsce publikacji oraz długość nagrania i mogą zawierać jedynie prace zgłaszane na konkurs
 • do utworu należy dołączyć skan podpisanego zgłoszenia. Bez podpisanej karty zgłoszenia utwór nie zostanie przyjęty do konkursu.

Nagrody:

I nagroda – równowartość 5 tys. euro
II nagroda – równowartość 1 tys. euro
III nagroda – równowartość 500 euro

Regulamin dostępny na stronie: www.dziennikarzedlaklimatu.pl

Informację pochodzą ze strony www.dziennikarzedlaklimatu.pl

Kontakt

Klub Publicystów Ochrony Środowiska
ul. Schroegra 90 lok. 10
01-845 Warszawa
tel. 22 663 12 33
biuro@dziennikarzedlaklimatu.pl
www.dziennikarzedlaklimatu.pl