Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 – Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 – Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 jest inicjatywą Komisji Europejskiej.

Jego celem jest wspieranie i wyrażenie uznania dla dziennikarzy, którzy poprzez swoją pracę pomagają w szerzeniu informacji i w zrozumieniu kwestii związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Konkurs otwarty jest dla dziennikarzy prasowych, internetowych oraz telewizyjnych, których prace nt. ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE ukazały się w środkach masowego przekazu.

Prace te powinny zostać opublikowane lub wyemitowane na antenie w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii między 1 października 2009 r. a 31 sierpnia 2010 r.

Dziennikarski Konkurs Roku 2010 ma na celu:

 • wyrażenie uznania dla dziennikarzy zajmujących się tematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • wzbudzenie zainteresowania mediów w 27 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii kampanią związaną z Europejskim Rokiem 2010; promowanie lepszego zrozumienia problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego, powodów ich istnienia oraz potencjalnych rozwiązań tych problemów.
 • Prace konkursowe zostaną najpierw poddane ocenie na poziomie krajowym. Jeden zwycięzca krajowy z każdej kategorii (prasa/internet oraz materiały audiowizualne) zostanie automatycznie zakwalifikowany do konkursu na poziomie europejskim.

W ramach konkursu europejskiego w każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

Nagrody na poziomie krajowym

Zwycięzcy konkursu na poziomie krajowym otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 800 EUR lub równowartość tej kwoty.

Nagrody na poziomie europejskim

Laureaci konkursu europejskiego otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 500 EUR, 3 000 EUR oraz 2 000 EUR (lub równowartość tych kwot) za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/index Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2010 r.
Prace zgłoszone w późniejszym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Przed zgłoszeniem pracy do konkursu należy zapoznać się z jego zasadami. Zgłaszanie prac do konkursu jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Informacje pochodzą ze strony www.2010againstpoverty.eu

Kontakt

Komisja Europejska
.
.


www.ec.europa.eu