Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie16
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 – Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 – Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 jest inicjatywą Komisji Europejskiej.

Jego celem jest wspieranie i wyrażenie uznania dla dziennikarzy, którzy poprzez swoją pracę pomagają w szerzeniu informacji i w zrozumieniu kwestii związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Konkurs otwarty jest dla dziennikarzy prasowych, internetowych oraz telewizyjnych, których prace nt. ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE ukazały się w środkach masowego przekazu.

Prace te powinny zostać opublikowane lub wyemitowane na antenie w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii między 1 października 2009 r. a 31 sierpnia 2010 r.

Dziennikarski Konkurs Roku 2010 ma na celu:

 • wyrażenie uznania dla dziennikarzy zajmujących się tematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • wzbudzenie zainteresowania mediów w 27 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii kampanią związaną z Europejskim Rokiem 2010; promowanie lepszego zrozumienia problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego, powodów ich istnienia oraz potencjalnych rozwiązań tych problemów.
 • Prace konkursowe zostaną najpierw poddane ocenie na poziomie krajowym. Jeden zwycięzca krajowy z każdej kategorii (prasa/internet oraz materiały audiowizualne) zostanie automatycznie zakwalifikowany do konkursu na poziomie europejskim.

W ramach konkursu europejskiego w każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

Nagrody na poziomie krajowym

Zwycięzcy konkursu na poziomie krajowym otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 800 EUR lub równowartość tej kwoty.

Nagrody na poziomie europejskim

Laureaci konkursu europejskiego otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 500 EUR, 3 000 EUR oraz 2 000 EUR (lub równowartość tych kwot) za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/index Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2010 r.
Prace zgłoszone w późniejszym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Przed zgłoszeniem pracy do konkursu należy zapoznać się z jego zasadami. Zgłaszanie prac do konkursu jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Informacje pochodzą ze strony www.2010againstpoverty.eu

Kontakt

Komisja Europejska
.
.


www.ec.europa.eu