Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Dzielnica Zamkowa – 100 wizerunków na 100 lat" – konkurs fotograficzny

organizator:

Centrum Turystyki Kulturowej "TRAKT"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2010

"Dzielnica Zamkowa – 100 wizerunków na 100 lat" – konkurs fotograficzny

Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” ogłasza konkurs fotograficzny dla studentów wyższych uczelni poznańskich. Pod hasłem „Dzielnica Zamkowa – 100 wizerunków na 100 lat”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w postaci fotografii przedstawiającej tzw. Dzielnicę Zamkową w Poznaniu jako całość, bądź też poszczególne obiekty znajdujące się w przestrzeni Dzielnicy Zamkowej.

Celem konkursu jest wybranie prac, które w najciekawszy sposób przedstawią Dzielnicę Zamkową. Zdjęcia mają stanowić okazję do pokazania całej Dzielnicy, lub poszczególnych jej obiektów, detali architektonicznych w sposób nieszablonowy, ukazując je z nowych, ciekawych perspektyw. Konkurs ma również na celu zainteresować studentów wyższych uczelni przestrzeniami Dzielnicy Zamkowej, rozbudzając równocześnie zainteresowanie fotografią.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, umożliwiających odmienne podejście do zadania:

 • Fotografia dokumentalno – reportażowa. Prace konkursowe nadesłane w tej kategorii powinny opisywać architekturę, miejsca, ludzi w obrębie Dzielnicy Zamkowej. Dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka nadesłanych zdjęć.
 • Fotografia kreacyjna. Dopuszczalne są wszystkie sposoby przetwarzania obrazu, fotomontaż, użycie fotografii archiwalnych, itp.

Prace konkursowe mogą być wykonane wyłącznie przez osoby indywidualne.
Przez pracę konkursową rozumie się:

 • pojedynczą fotografię,
 • zestaw fotografii – w zestawie może znajdować się od dwóch do czterech fotografii.

Dopuszcza się nadesłanie maksymalnie 4 prac w każdej kategorii.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 • wydrukowane prace (dopuszcza się wszystkie formaty mieszczące się w zakresie od 30 x 40 cm do 50 x 70 cm).
 • prace w wersji cyfrowej nagrane na płycie CD lub DVD (format plików JPEG lub TIFF, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, pozwalająca na wydruk prac w wymiarach min. 30 x 40 cm),
 • kartę zgłoszenia konkursowego,
 • kserokopię legitymacji studenckiej.

Każda fotografia powinna posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer fotografii lub zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia konkursowego.

Uczestnicy konkursu przekazują prace konkursowe, dostarczając je osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 roku na adres:

Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT”
ul. Zagórze 6A
61-112 Poznań

z dopiskiem „Dzielnica Zamkowa – 100 zdjęć na 100 lat”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2010 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną pisemnie poinformowane o wynikach. Wręczenie nagród odbędzie się podczas V Weekendu z Historią na Trakcie Królewsko- Cesarskim (24-26.09.2010r.). Wyniki konkursu zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.poznan.pl/trakt.

Dla autorów zwycięskich prac w każdej kategorii przewidziano nagrody pieniężne:

 • I nagroda – 2000 zł
 • II nagroda – 1500 zł
 • III nagroda – 1000 zł

Informacje pochodzą ze strony www.poznan.pl

Kontakt

Centrum Turystyki Kulturowej "TRAKT"
ul. Zagórze 6A
61-112 Poznań
tel.: (61) 279 70 20
centrum@trakt.poznan.pl
www.poznan.pl