Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie70
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Dzieci w Toruniu" – konkurs fotograficzny

organizator:

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

"Dzieci w Toruniu" – konkurs fotograficzny

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich fotografujących oraz wolny od wszelkich opłat. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką turystyczną i wykonane w bieżącym roku. Tematyka nadesłanych prac obejmować może jedynie obszar miasta Toruń. Zdjęcia winny przede wszystkim obrazować Toruń, jako miasto ciekawe dla dzieci, które tu przyjeżdżają. Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu. Uczestnik może przesłać do 20 zdjęć. Zdjęcia przysłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych konkursach.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia na płycie CD o rozdzielczości minimum 1600 x 1200 pikseli przy rozdzielczości 72 dpi, lub przy tych samych parametrach pocztą elektroniczną na adres it@it.torun.pl Zgłoszone na konkurs fotografie wraz z kartą zgłoszenia, muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania fotografii, oraz autora. Metryczka dotyczy każdego z załączonych zdjęć. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 września 2010 roku na adres:

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu
Rynek Staromiejski 25
87-100 Toruń

Prace można również dostarczyć na podany powyżej adres Ośrodka osobiście. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.

Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi na łamach Gazety Toruńskiej Nowości oraz stronie internetowej www.it.torun.pl.

Cele Konkursu:

 • Odkrywanie nowego spojrzenia na Toruń, pod kątem postrzegania Miasta przez dzieci, oraz pokazywania dzieci przebywających w Toruniu.
 • Dokumentacyjne i artystyczne.
 • Popularyzacja pozytywnego wizerunku Torunia, jako miejsca przyjaznego dzieciom.
 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej Torunia.

Informacje pochodzą ze strony www.it.torun.pl

Kontakt

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu
Rynek Staromiejski 25
87-100 Toruń
tel.: (56) 621 09 31
it@it.torun.pl
www.it.torun.pl