Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie59
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dyplom Roku 2022. Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Konkurs architektoniczny

organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2022
termin rozstrzygnięcia: 06.10.2022

Dyplom Roku 2022. Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Konkurs architektoniczny

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Etapy konkursu architektonicznego

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa.

Etap 2

Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej.

Etap 3

Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Zgłoszenia do konkursu architektonicznego

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są:

 • Promotor,
 • Recenzent,
 • Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych,
 • Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta,
 • Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.

Ocena prac w konkursie architektonicznym

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowopracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną.

Etap 2

Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad całego Sądu. O sposobie procedowania decyduje Przewodniczący Sądu w porozumieniu z członkami Sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego zgodnie z harmonogramem. Protokół z obrad Sądu jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do macierzystych Wydziałów i Oddziałów SARP informujących o wyłonieniu grupy finalistów.

Etap 3

Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień regulaminowych.

Terminy

 • 01.03.2022 – Ogłoszenie konkursu „Dyplom Roku” – edycja 2022
 • 0709.03.2022 – Wysłanie pism do właściwych Oddziałów SARP oraz Wydziałów Architektury. Rozpoczęcie zadawania pytań do organizatorów konkursu
 • 20.04.2022 – Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu – Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
 • 20.06.2022 – Zakończenie Etapu 1
 • 30.06.2022 – Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego
 • 18.07.2022 – Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sądu Konkursowego
 • 19.07.2022 – Zakończenie Etapu 2 – Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
  Zawiadomienie właściwych Wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu
 • 31.08.2022 – Dostarczenie wysłanych przez właściwe WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów (dostarczenie do siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie)
 • 06.10.2022 – Zakończenie Etapu 3. Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
 • 07.10.2022 g. 17.00 – Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
  konkursu Dyplom Roku edycja 2022 w Warszawie.

Nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: sztuka-architektury.pl
W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
tel. 22 827 87 12
sarp@sarp.pl
sarp.pl