Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie81
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Duch baroku" Ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów

organizator:

Muzeum Pałac w Wilanowie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.04.2011

"Duch baroku" Ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów

Organizatorem konkursu są: Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie.

Zadaniem uczestników jest zrealizowanie i nadesłanie filmów dokumentalnych lub blogów z materiałem fotograficznym poświęconych tematyce kultury i sztuki baroku w wybranej przez siebie okolicy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń klasy IV-VII szkoły podstawowej lub gimnazjum. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i może do niego przystąpić nieograniczona liczba uczestników.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie grupy wiekowe (w Zespole Badawczym mogą znajdować się osoby wyłącznie z jednej grupy wiekowej):

 • I. klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • II. gimnazjum

Zespół badawczy – pracę konkursową tworzy Zespół Badawczy składający się z od 1 do 6 osób.

Opiekun – każdy Zespół Badawczy winien posiadać pełnoletniego opiekuna, którego rolą jest pomaganie Zespołowi w sprawach wymagających interwencji osoby pełnoletniej (kwestie techniczne). Opiekun nie jest członkiem Zespołu i nie bierze udziału w pracach Zespołu Badawczego.

Działania Zespołu Badawczego w kolejności to:

a) wybór związanego z najbliższą okolicą tematu bądź obiektu kultury doby baroku

b) rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wilanow-palac.pl

C) kwerenda informacji na temat przedmiotu badań; rekomendowane jest korzystanie z bazy wiedzy dotyczącej sztuki i kultury baroku publikowanej na stronie Muzeum Pałacu w Wilanowie

d) prezentacja projektu stworzenie filmu dokumentalnego bądź bloga z materiałem fotograficznym

Powyższe działania (a, c) należy przedstawić w formie reportażu. Powinien ukazywać informacje o przedmiocie badań, wykorzystanych źródłach. Do dyspozycji uczestników są następujące formy reportażu:

film dokumentalny (max 3-minutowy): rozdzielczość 640×480, kodek: DivX lub WMV 7/8. wielkość do 30 MB. Należy przesłać na płycie CD i podać adres internetowy do publikowanego filmu

blog: zestaw max. 20 postów opatrzonych komentarzami (do 500 znaków) i materiałem fotograficznym. Należy przesłać w postaci printscreenów na płycie CD i podać adres internetowy do opublikowanego bloga

Szczegółowe wymogi dotyczące projektu:

 • blog lub film winny mieć formę reportażu z działań prowadzonych przez Zespół Badawczy
 • przedmiotem badań mogą być zarówno postaci historyczne, dzieła sztuki, źródła pisane jak i historie przekazywane ustnie lub współczesne interpretacje dotyczące baroku
 • projekt musi dotyczyć przedmiotu badań związanego z lokalnym, właściwym danemu Zespołowi Badawczemu obszarem

Reportaż zapisany na płycie CD należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. S. K. Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Duch baroku”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2011r. Przekazanie nagród Laureatom nastąpi do 20 czerwca 2011r.

Nadesłanie do organizatorów prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie Zespołu Badawczego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wilanow-palac.pl w terminie do 22 kwietnia 2010r.

Rejestracji dokonuje Opiekun Zespołu Badawczego. Jeden Zespół Badawczy może przesłać wyłącznie jedną pracę. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana – posiadać na oddzielnej kartce następujące informacje: tytuł oraz dane członków Zespołu Badawczego: imiona i nazwiska, rok urodzenia, a także informacje o klasie i szkole, do których uczęszczają, oraz imię, nazwisko i e-mail Opiekuna Zespołu.

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy zobowiązani są dołączyć oświadczenia stanowiące załącznik do regulaminu konkursu. Formularze oświadczeń znajdują się na stronie: www.wilanow-palac.pl. W przypadku niepełnoletności uczestników stosowne oświadczenia składają ich opiekunowie prawni.

Kryteria oceny prac:

 • czytelny sposób przedstawienia procesu poszukiwań i badań wykonanych przez członków Zespołu Badawczego w ramach projektu
 • osadzenie projektu w społeczności lokalnej
 • ukazanie tych cech przedmiotu badań, które wskazują na jego związek z historią lub kulturą baroku
 • estetyka wykonania pracy

Spośród prac biorących udział w konkursie Komisja wybierze najlepsze, których autorzy zostaną laureatami. Prace, które zyskają uznanie Komisji oceniającej zostaną opublikowane na stronie organizatorów konkursu. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe: książki, filmy oraz pomoce edukacyjne. Organizatorzy przyznają nagrodę główną dla dwóch najlepszych zespołów , po jednym z obu kategorii wiekowych, w postaci jednodniowych atrakcji edukacyjnych w Muzeum Pałac w Wilanowie (spotkania muzealne, gry edukacyjne) w tym pokryją koszty przejazdu dla najlepszego zespołu do siedziby Muzeum Pałac w Wilanowie oraz nagród książkowych.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail organizatora konkursu: bgodlewska@muzeum-wilanow.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wilanow-palac.pl

Kontakt

Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. S. K. Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

bgodlewska@muzeum-wilanow.pl
www.wilanow-palac.pl