Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Drzewa sercem malowane – konkurs fotograficzny

organizator:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Drzewa sercem malowane – konkurs fotograficzny

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach:

 • osoby pełnoletnie
 • osoby niepełnoletnie

Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii wraz z opisami. Fotografie mogą przedstawiać pojedyncze drzewa, ich szczegóły, szpaler lub aleję, zadrzewienia śródpolne lub fragment lasu. Opis (maksymalnie 500 znaków) powinien uwzględniać taksonomię, cechy decydujące o zaklasyfikowaniu drzewa do konkretnego gatunku lub rodzaju oraz przyczyny wyboru tego okazu (względy sentymentalne, estetyczne itp.). Technika wykonania prac jest dowolna.

Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na specjalnie uruchomiony adres: drzewasercemmalowane@gmail.com lub na płytach CD/DVD na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
ul. Straganiarska 43/46
80-837 Gdańsk

do dnia 31.03.2011 r.

Prace należy przesyłać w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi oraz długości dłuższego boku minimum 40 cm. Wg wzoru:

– w nazwie zdjęcia:

 • osoby pełnoletnie: p_nazwisko_imię_nrzdjecia.jpg
 • osoby niepełnoletnie: n_nazwisko_imię_nrzdjecia.jpg

– w temacie e-mail lub na kopercie:  konkurs fotograficzny „Drzewa sercem malowane”

Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poproszone o dosłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2011r. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ciee-gda.pl. Planuje się organizację wystawy plenerowej, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone oraz wyróżnione fotografie. Organizatorzy przewidują trzy główne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6.200 zł. (sprzęt fotograficzny oraz pozycje albumowe). Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas wernisażu wystawy.

Informacje pochodzą ze strony www.ciee-gda.pl

Kontakt

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
ul. Straganiarska 43-46
80-837 Gdańsk
tel.: (58) 301 80 99
ciee@ciee-gda.pl
www.ciee-gda.pl