Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Drugie dno H2O, czyli woda w moim mieście

organizator:

Ośrodek Działań Ekologicznych - Źródła - Filia w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2010

Drugie dno H2O, czyli woda w moim mieście

Tematyką konkursu są miejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy.

Uczestnicy – konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu jest zespół liczący nie więcej niż 5 osób pod opieką nauczyciela. Z jednej placówki w konkursie udział może wziąć dowolna liczba zespołów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu, przedstawiającego stan tych ekosystemów. Prace konkursowe powinny dotyczyć jednego z trzech wymienionych niżej modułów tematycznych:

 • Woda w mieście (stan ekosystemów wodnych jako wynik presji miasta i człowieka),
 • Woda a przyroda (przyrodnicze funkcje miejskich ekosystemów wodnych),
 • Woda a człowiek (ekosystemy wodne i ich znaczenie dla lokalnych społeczności).

Wymagania dotyczące prac konkursowych:
Reportaż powinien być wykonany w dowolnej formie elektronicznej, umożliwiającej jego umieszczenie na stronie internetowej konkursu, tj. np. dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej, filmu innej dowolnej (za zgodą autorów wszystkie nadesłane prace, wraz z fotografiami, zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu). Część tekstowa reportażu powinna liczyć co najmniej 3 strony A-4, w części graficznej powinno znaleźć się minimum 5 fotografii (nie więcej niż 10).
Warunkiem dopuszczenia reportażu do finału konkursu jest jego zaprezentowanie na forum szkolnym lub lokalnym przez zespół realizujący.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problematykę ochrony i degradacji miejskich zasobów wodnych oraz ich znaczenie przyrodnicze i społeczne, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, jak również kształtowanie proekologicznych postaw w aspekcie korzystania z wód i ich ochrony.

Ocena i nagrody: Prace zostaną ocenione przez 5-osobowe jury, w skład którego wejdzie specjalista ds. ekosystemów wodnych, specjalista ds. ochrony przyrody, fotograf przyrody, przedstawiciel ODE „Źródła” oraz koordynator projektu.
Spośród nadesłanych prac nagrodzonych zostanie 10, w tym 3 nagrody – I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) oraz nagroda GRAND PRIX. Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 42800 zł to m.in. wysokiej klasy sprzęt fotograficzny oraz kilkudniowa wycieczka do miejsc związanych ze szczególnie cennymi ekosystemami wodnymi, obejmująca intensywny program przyrodniczy. Prace nagrodzone zostaną także wydane w formie broszury – publikacji pokonkursowej.

Harmonogram konkursu:

 • termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 01.03.2010
 • termin nadsyłania prac konkursowych: 15.05.2010
 • ogłoszenie wyników konkursu: 01.06.2010

Informacja pochodzi ze strony: http://h2o.zrodla.org/o-konkursie/

Kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych - Źródła - Filia w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306
04-028 Warszawa
504 212 994
anna.sikora@zrodla.org.pl
http://h2o.zrodla.org/o-konkursie/