Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Droga na Harvard

organizator:

Harvard Club of Poland

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.04.2015

Droga na Harvard

Droga na Harvard to konkurs adresowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, szczególnie na Uniwersytecie Harvarda. Poszukiwani są zdolni i nieprzeciętni ludzie pasjonujący się nauką, sportem, kulturą oraz angażujący się w przedsięwzięcia studenckie i sprawy społeczne. Jest to jednocześnie jedno z kryteriów podczas rekrutacji na Uniwersytet Harvarda.
Nagrodą główną jest wyjazd 4 Laureatów na tygodniowy pobyt w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda. Harvard Club of Poland pokrywa wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto wszyscy Laureaci zostają objęci programem mentorskim, który zapewnia im dostęp do wiedzy i doświadczenia ponad 300 polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda.
Jaki jest nasz cel?
Celem konkursu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie, podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom oraz zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej dla najzdolniejszych. W naszym konkursie chcemy pomóc najlepszym polskim uczniom, studentom oraz absolwentom szkół wyższych w rozpoczęciu studiów na Harvardzie. Chcemy, aby nasi laureaci stali się przykładem do naśladowania dla innych młodych ludzi w kraju. Mamy wreszcie wielką nadzieję, że po zakończeniu studiów polscy absolwenci Harvardu powrócą do kraju i nadal będą krzewili ideę studiów zagranicznych.
Do kogo skierowany jest konkursu
Poszukiwani są zdolni i nieprzeciętni, pragnący studiować na Uniwersytecie Harvarda. Program adresowany jest do licealistów, studentów oraz absolwentów studiów wyższych, którzy chcą kształcić się na Harvardzie i innych najlepszych uczelniach amerykańskich. Ponieważ proces właściwego przygotowania do ubiegania się o przyjęcie na tę uczelnię może trwać kilka lat, konkurs adresujemy również do gimnazjalistów. Chcemy wspomóc pasjonatów nauki, sportu i kultury, a w szczególności osoby angażujące się w sprawy społeczne – co jest jednym z kryteriów podczas samej rekrutacji na Harvard. Chcielibyśmy pomóc w dalszej drodze rozwoju najzdolniejszych, a studia na Harvardzie mogą być jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia stawianych sobie przez młodych ludzi celów.

Jakie są etapy konkursu?
Pierwszy etap to czas złożenia aplikacji wraz z esejem. Tematem esejów są plany kandydatów związane z nauką i karierą zawodową, zainteresowania, pasje. Studenci mogą również opisać swoje niezwykłe zdolności i osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu czy działań społecznych. Eseje pisane są w języku angielskim.
Na drugim etapie, spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostaje 30. Ich autorzy zostają zaproszeni na rozmowę z Kapitułą Konkursu. Kapituła na tej podstawie wybiera 15 osób, którzy uzyskują tytuł Laureata Konkursu Droga na Harvard.
Czworo najlepszych otrzymuje tytuł Laureata Nagrody Głównej. Wyniki ogłaszane są na oficjalnej Gali Finałowej z udziałem gości specjalnych, Kapituły Konkursu oraz członków Stowarzyszenia Harvard Club of Poland.
Jeśli chcesz wziać udział w konkursie wypełnij formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w zakładce APLIKUJ.
Przydatne uwagi
Wypełniając formularz pamiętaj o kilku prostych zasadach:
1. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami poniżej. To pozwoli Ci lepiej przedstawić swoją osobę i uniknąć wielokrotnego poprawiania danych w formularzu.
Temat eseju:
What is the most interesting problem or important issue for you?
2. Wszystkie materiały przygotuj wcześniej, dotyczy to zwłaszcza eseju – przygotuj go tak, abyś mógł go po prostu wkleić do odpowiedniego pola formularza. Temat eseju oraz pytania dodatkowe są podane na stronie konkursu. Wszystkie pola wypowiedzi są ograniczone do:
 • 3200 znaków ze spacjami – esej,
 • 1500 znaków ze spacjami – dodatkowe informacje o uczestniku,
 • 1200 znaków ze spacjami – pozostałe pola wolnej wypowiedzi.
3. Przygotowując się do udziału w konkursie pamiętaj o robieniu kopii zapasowych swoich prac.
4. Pytania obowiązkowe są poprzedzone gwiazdką, nie ma możliwości kontynuowania wypełniania formularza bez uzupełnienia wszystkich pytań obowiązkowych na danej stronie.
5. W każdej chwili możesz wyjść z formularza i powrócić do jego wypełniania w innym terminie. Wykorzystujesz do tego link zawarty w treści wiadomości rejestracyjnej. Pamiętaj, że zapisywane są wyłącznie dane z zakończonych stron.
6. Po wypełnieniu zgłoszenia i naciśnięciu przycisku Submit na ostatniej stronie Twoje zgłoszenie zostanie zapisane w bazie jako kompletne i zakończone. Zostanie to potwierdzone stosownym komunikatem na ekranie, a także otrzymasz wiadomość z podziękowaniem za udział w konkursie i z potwierdzeniem prawidłowego zapisu danych do bazy. O konieczności zatwierdzenia zgłoszenia przypomnimy Ci zaraz po wypełnieniu wszystkich pól formularza. Zgłoszenia niepełne (czyli niezatwierdzone przyciskiem Submit) nie będą brały udziału w konkursie.
7. Nie ma możliwości poprawiania zgłoszenia po jego wysłaniu do bazy. W uzasadnionych przypadkach (np. odstąpienie od uczestnictwa w konkursie, błędnie podane dane osobowe, błędnie podane referencje, itp.) istnieje możliwość bezpowrotnego usunięcia zgłoszenia z bazy danych. W takiej sytuacji będziesz miał możliwość wysłania zgłoszenia, lecz będzie się to wiązało z ponownym wypełnieniem całej aplikacji. Anulowanie zgłoszenia trwa do 48 godzin i wymaga wysłania wiadomości e-mail zawierającej uzasadnienie na dnh2014@droganaharvard.pl. Anulować zgłoszenie można wyłącznie korzystając z tego samego adresu e-mail, który był podany przy rejestracji oraz w formularzu.
8. System zgłoszeń zostanie zamknięty automatycznie, zgodnie z podanymi datami przyjmowania zgłoszeń. Nie ma możliwości dopisania zgłoszenia po zamknięciu systemu, nie odkładaj wypełniania formularza na ostatnią chwilę. Pamiętaj także o przypadkach losowych (awaria prądu, brak dostępu do sieci Internet, itp.), które mogą Ci pokrzyżować plany wysłania zgłoszenia w ostatnim dniu przyjmowania aplikacji.
9. System zgłoszeń anonimizuje wprowadzone dane. Osoby oceniające uczestników konkursu nie będą miały wglądu w dane osobowe. W związku z tym nie używaj swoich danych osobowych (w kombinacji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację) w treści wolnych wypowiedzi, a w szczególności w eseju.
10. Przy wypełnianiu formularza pamiętaj o zasadach netykiety – nie krzycz (CAPS LOCK), nie używaj wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, nie obrażaj, nie nadużywaj wykrzykników, używaj znaków interpunkcyjnych. Pamiętaj, że od poprawności i wyglądu Twojej wypowiedzi zależy ocena zgłoszenia.
11. Pamiętaj, aby w każdym polu formularza wpisywać pojedyncze dane – nie wpisuj kilku numerów telefonów i kilku e-maili – wystarczy po jednym. Obiecujemy, że w przypadku przyjęcia Twojego zgłoszenia do kolejnego etapu konkursu dołożymy wszelkich starań, aby się z Tobą skontaktować.
12. Twoja odpowiedź na pytanie „Czy zgadzasz się, aby Twoje dane zostały przekazane potencjalnym pracodawcom?” nie ma żadnego wpływu na ocenę zgłoszenia. Tylko od Ciebie zależy, czy zainteresowani pracodawcy będą mogli się z Toba skontaktować, czy nie.
13. Cały formularz zgłoszenia udziału w konkursie wypełniamy po angielsku. Wyjątkiem jest sekcja A, gdzie ze względu na wymogi polskiego prawa pytania i odpowiedzi zapisujemy po polsku.
14. Zapoznaj się ze wskazówkami, które znajdziesz TUTAJ.
Etap I – Eliminacje
Zgłaszanie kandydatur do 19 kwietnia 2015 r.
Tylko kompletne i właściwie wypełnione zgłoszenia (m.in. z zachowaniem limitów znaków w eseju) oraz przesłane na nasz serwer na podany adres do godz. 23:59:59 14 kwietnia 2014 r. będą rozpatrywane przez Harvard Club of Poland. Z uwagi na spodziewane liczne zgłoszenia i możliwe utrudnienia w ostatnich godzinach przyjmowania zgłoszeń, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w dniach wcześniejszych. W eseju zwracamy szczególną uwagę na umiejętność jasnego i uporządkowanego wyrażania własnych opinii. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie.
Etap II – Finał
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Harvard Club of Poland telefoniczne poinformuje wybranych 30 finalistów o rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2015 roku. Spośród 30 finalistów Kapituła Konkursu wybierze 15 Laureatów oraz 4 Laureatów Nagrody Głównej. Lista 15 Laureatów będzie udostępniona 15 czerwca na stronie Harvard Club of Poland. Ogłoszenie 4 Laureatów Nagrody Głównej nastąpi na uroczystej Gali która odbędzie się 25 czerwca br. w obecności gości, sponsorów oraz członków Harvard Club of Poland.
Przyjazd finalistów na spotkanie konkursowe w Warszawie oraz Galę Finałową odbywa się na ich koszt własny. Na rozmowę kwalifikacyjną konieczne jest zabranie dowodu tożsamości oraz zestawienia ocen poświadczonych przez szkołę lub uczelnię.
Wyjazd 4 Laureatów nagrody Głównej odbędzie na przełomie września i października 2014. Harvard Club of Poland pokrywa wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważna informacja
Konkurs Droga na Harvard nie jest w żadnym stopniu częścią oficjalnego procesu przyjęcia na studia na Uniwersytecie Harvarda, a jedynie umożliwia bliższe zapoznanie się z uczelnią i zasadami przyjęcia w poczet studentów. Ponadto udział w tym konkursie nie stwarza preferencyjnych możliwości stania się studentem Harvardu bądź uzyskania pomocy finansowej na pokrycie kosztów studiów ani procedury przyjęcia na studia. Zachęcamy kandydatów i uczestników konkursu Droga na Harvard do samodzielnego upewnienia się, jakie kryteria rekrutacji stawiane są w każdym indywidualnym przypadku. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na pisemną prośbę kandydata. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. W danej edycji można złożyć tylko jeden wniosek do konkursu. Harvard Club of Poland zastrzega możliwość zmiany liczby finalistów i laureatów oraz zmiany terminów z podaniem ich do publicznej wiadomości; decyzje na wszystkich etapach konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginału dokumentu poświadczającego oceny uzyskane w trakcie dotychczasowej nauki (w przypadku osób uczących się) lub z ostatniej szkoły (w przypadku osób które już zakończyły naukę). Oceny z okresu nauki nie są jedynym kryterium selekcji finalistów i laureatów, ale mogą ułatwić członkom Kapituły dokonania wyboru. W przypadku nieuzyskania przez laureata wizy USA w wyznaczonym terminie, nagroda może być przekazana przez Harvard Club of Poland innej osobie i wówczas nie przysługuje żadna rekompensata za ewentualne poniesione koszty. Nagroda może być cofnięta, jeśli laureat działa na szkodę lub naruszy dobre imię Harvard Club of Poland bądź Uniwersytetu Harvarda.
Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z organizatorami pod adresem: dnh2014@droganaharvard.pl.
Informacje pochodzą ze strony: www.droganaharvard.pl

Kontakt