Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Down" obok mnie – konkurs literacki dla uczniów

organizator:

Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 07.11.2010

"Down" obok mnie – konkurs literacki dla uczniów

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

Udział w konkursie mogą wziąć udział uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi na innych konkursach. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, felieton, esej, reportaż i inne).

Do konkursu będą przyjmowane prace napisane w języku polskim, na papierze o formacie A-4 i złożone w 1 egzemplarzu lub/i w wersji elektronicznej. Nadesłany tekst nie powinien przekraczać 6. znormalizowanych stron (1800 znaków ze spacjami).

Prace należy przesłać mailem: info@bardziejkochani.pl, pocztą lub dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
ul. Conrada 13
01-922 Warszawa

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły (ewentualnie imię i nazwisko nauczyciel/opiekuna ucznia), a także swoje dane kontaktowe – telefon, mail lub adres. Termin nadsyłania prac upływa 7 listopada 2010r. (decyduje data dotarcia prac na pocztowy bądź mailowy adres Stowarzyszenia).

Kryteriami oceny będą:

 • zgodność pracy z tematyką
 • oryginalność
 • twórczy charakter utworu
 • poprawność językowa i stylistyczna

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste rozdanie nagród nastąpi w grudniu 2010, w którym to miesiącu przypada Ogólnoświatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody (notebooki, ipody, aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, konsole, bony towarowe) zostaną przyznane najciekawszym pracom w obu kategoriach (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Lista nagrodzonych zostanie sporządzona na osobnym arkuszu i podana do wiadomości publicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.bardziejkochani.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"
ul. Conrada 13
01-922 Warszawa
tel.: (22) 663 40 43
info@bardziejkochani.pl
www.bardziejkochani.pl