Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dolnośląska kolej dawniej i dziś – konkurs

organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 07.04.2010

Dolnośląska kolej dawniej i dziś – konkurs

Cele konkursu:
– rozbudzanie u uczniów zainteresowania koleją.
– ukazanie młodzieży roli jaką odegrała kolej w rozwoju Dolnego Śląska.
– kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości znaczenia kolei jako ekologicznego środka transportu masowego.
– rozwijanie u wychowanków zdolności twórczych
– umożliwienie uczniom prezentacji swoich zainteresowań i uzdolnień.

Tematyka prac:
I. Praca fotograficzna. Zadaniem uczestników jest sfotografowanie obiektu (linii kolejowej, stacji, obiektu inżynieryjnego, jednostki taboru itp.) związanego z koleją na Dolnym Śląsku. Zdjęcie musi być na odwrocie opisane: co przedstawia, gdzie obiekt się znajduje, datę wykonania, imię i nazwisko autora oraz opiekuna, adres placówki. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Przy ocenie prac jurorzy zwrócą szczególną uwagę na: walory artystyczne, warsztat pracy, technikę wykonania i kompozycję zdjęcia.
II. Praca historyczno-literacka. Zadaniem uczestników jest opisanie autentycznego wydarzenia-epizodu związanego z dziejami powstania i funkcjonowania kolei na Dolnym Śląsku. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę o dowolnej formie literackiej: opowiadanie, list, kartka z pamiętnika itp. Przy ocenie prac, jurorzy zwrócą szczególną uwagę na pomysłowość i oryginalność wypowiedzi, poprawność językową, oraz wiadomości historyczne zawarte w pracy.
III. Prezentacja multimedialna. Zadaniem uczestników jest przedstawienie historii (lub jej fragmentu) wybranego obiektu lub miejsca (linii kolejowej, stacji, obiektu inżynieryjnego, jednostki taboru itp.) związanego z dziejami kolei na Dolnym Śląsku. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Wymagany program: Power Point (do wersji 2007). Przy ocenie prac jurorzy zwrócą szczególną uwagę na: styl i estetykę wykonania prezentacji oraz wiadomości historyczne zawarte w niej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje obszar obecnego województwa dolnośląskiego i wszystkie tereny określane historycznie mianem Dolny Śląsk.

Prace należy przysyłać w terminie do 7 kwietnia 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.szkola.firmowa.eu

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego
ul. Kmicica 23
59-101 Polkowice