Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Do wyścigu… gotowi… start!

organizator:

Fundacja " Fundusz Grantowy dla Płocka"

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.05.2010

Do wyścigu… gotowi… start!

Do wyścigu… gotowi… start! IV edycja konkursu grantowego w Płocku.

IV edycja konkursu  startuje wraz z początkiem maja.W konkursach grantowych mogą brać udział wszystkie organizacje, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Projekty również muszą dotyczyć mieszkańców miasta Płocka. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie tematyki.
Projekty mogą wpisywać się praktycznie w każdą sferę życia : od sportu, przez ekologię po kulturę.

Każda z organizacji może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, dofinansowanie przyznajemy jednak tylko na jeden projekt partnerski i jeden indywidualny. Szczegółowe kryteria dotyczące formularzy konkursowych lub maksymalnej wysokości grantu przed każdą z edycji ustala Rada Fundacji. Dane te są publikowane przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Organizacje mogą starać się o granty w wysokości 15 000 zł dla projektów indywidualnych i 25 000 zł dla projektów partnerskich.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz na płycie do 31 maja 2010 roku do godziny 15.00 w Biurze Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka, ul. Misjonarska 22 pokój nr 32,09-402 Płock. lub przesłać pocztą na adres Fundacji. O kwalifikacji wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony www.funduszgrantowy.plock.eu

Kontakt

Fundacja " Fundusz Grantowy dla Płocka"
ul. Misjonarska 22
09-402 Płock
tel. (024) 367 44 44
koordynator@plock.eu
www.funduszgrantowy.plock.eu