Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dialog i Współpraca w Twoim Otoczeniu – konkurs eseistyczny

organizator:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2015

Dialog i Współpraca w Twoim Otoczeniu – konkurs eseistyczny

Znasz interesujące przykłady współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych? Interesuje Cię jak budować wspólne dobro w Twojej miejscowości? Masz pomysł jak ulepszyć dialog obywatelski? Weź udział w konkursie na esej, utwór – wypowiedź na temat dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają w nagrodę honoraria z puli 4500 PLN. Przewidziane są też wyróżnienia dla najlepszych prac w wysokości 250 PLN.
Celem konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rady pożytku do STANDARDowego użytku” jest zachęcenie uczestników do refleksji, nad jakością dialogu obywatelskiego, sposobami na podniesienie jego, jakości oraz nad możliwościami rozwoju współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych. Zgodnie z szeroką formułą eseju, jako subiektywnej wypowiedzi autora dotyczącej jego refleksji na wybrany temat dopuszczalne są prace nie tylko w formie pisemnej tzw. eseju literackiego, ale również multimedialnej tj. filmu wideo, komiksu lub mini reportażu radiowego. Komisja konkursowa oceni zawartość merytoryczną, innowacyjność i spójność refleksji autora z tematyką dialogu obywatelskiego oraz zagadnieniami współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych. Prace zostaną ocenione ze względu na: oryginalność pomysłu, oparcie narracji na faktach / dobrych praktykach, zgodność treści z tematem konkursu, wykorzystanie literatury przedmiotu, trafność argumentów oraz poprawność językowa i logiczna spójność utworu.
Organizatorem konkursu jest partnerstwo 8 podmiotów realizujących ww. projekt:
 • 5 organizacji pozarządowych (Pracownia Pozarządowa (Koszalin), Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk), Centrum PISOP (Poznań/Leszno), Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych (Zielona Góra) oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk),
 • 3 samorządów województw (lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim), z nieformalnym udziałem województwa pomorskiego.
Prace oceni Komisja Konkursowa w skład, której weszli:
 • Jan Jakub Wygnański (Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia” oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej)
 • Łukasz Domagała (Kancelaria Prezydenta RP)
 • Alicja Gawinek (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Zarząd Sieci SPLOT)
 • Magdalena Dobranowska-Wittels (Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Redakcja portalu ngo.pl)
 • Mariusz Kowalik (Fundacja RC oraz rzecznik prasowy Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) – sekretarz Komisji
Konkurs nie ma ograniczeń, co do wieku autorów. Jednakże zgodnie z regulaminem osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie za zgodą formalnych opiekunów prawnych.
Do udziału w konkursie organizatorzy w szczególności zachęcają:
 • studentów/ki wszystkich szkół wyższych i studiów podyplomowych, doktorantów/ki wszystkich szkół wyższych,
 • pracowników/ce naukowych/e uczelni i instytucji badawczych,
 • pracowników/ce i wolontariuszy/ki organizacji pozarządowych,
 • pracowników/ce administracji samorządowej i sektora biznesowego, którzy w swojej pracy współpracują z organizacjami pozarządowymi.
 • Dzieci, młodzież i ich rodziców oraz opiekunów.
Prace należy nadsyłać od 15 kwietnia do 15 maja 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
80-236 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5
Osoba do kontaktów: Mariusz Kowalik e-mail: mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl
Dopuszcza się przeslanie utworów w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl Warunkiem jest dołączenie do utworu przesyłanego na konkurs skanu podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronach organizatorów konkursu oraz na fanpagu konkursu na Facebooku.

Kontakt

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl