Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Czwarta edycja konkursu- REVITARE

organizator:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2015

Czwarta edycja konkursu- REVITARE

Studentów i absolwentów 2011-2014 uczelni wyższych oraz młodych naukowców organizator zaprasza do udziału w REVITARE!
 • Jeśli interesujesz się problemami związanymi z rewitalizacją terenów zdegradowanych i prowadziłeś lub prowadzisz na ten temat badania zgłoś pracę do REVITARE!
 • Jeśli chcesz nawiązać kontakty naukowe ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska zgłoś udział do REVITARE!
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej lub wdrożeniowej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.
Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski,  projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny, społeczny.
Przez zgłoszenie pracy do konkursu rozumie się:
1. wstępne zgłoszenie udziału w konkursie do 15 czerwca 2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.revitare-conf.pl/revitare
2. nadesłanie 2 egzemplarzy wydrukowanej pracy konkursowej z dołączoną wersją elektroniczną (płyta CD/DVD) zawierających:
– forrmularz zgłoszenia wypełniony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 1, dostępnym na stronie internetowej
– streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim oraz artykuł przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2a, dostępnym na stronie internetowej www.revitare-conf.pl/revitare,
– prezentację przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2b, dostępnym na stronie internetowej www.revitare-conf.pl/revitare.
Nagrodę stanowią:
 • grant na pokrycie kosztów udziału w trzydniowej  IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych” (Chorzów, 6-8 października 2015r.) w ryczałtowej wysokości 1230 PLN
 • możliwość prezentacji nagrodzonej pracy na Konferencji
 • możliwość ubiegania się o nagrodę specjalną za najlepiej wygłoszą prezentację (nagroda rzeczowa o wartości 500 PLN)
 • publikacja artykułu po pozytytwnej recenzji w monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Tom 8”
Rejestracja wstępna on-line do 15 czewrca 2015.
Nadsyłanie prac konkursowych do 30 czerwca 2015.
Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, z dopiskiem „KONKURS REVITARE” do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Informacje pochodzą ze strony www.revitare-conf.pl

Kontakt

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
tel. 32 254 60 31
revitare@ietu.katowice.pl
www.revitare-conf.pl