Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Człowiek – Najlepsza inwestycja

organizator:

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2011

Człowiek – Najlepsza inwestycja

Człowiek – Najlepsza inwestycja – konkurs o stypendia na staże długoterminowe 3–12 miesięcy w Polsce i za granicą dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny realizuje w latach 2009 – 2014 zadanie nr 15: “Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW”. Zadanie to polega na pomocy w zorganizowaniu staży 3–12 miesięcznych w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych i zagranicznych przez zapewnienienie 3 miesięcznych stypendiów dla 24 studentów w roku.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy praktycznej osób podejmujących kształcenie w Politechnice Warszawskiej, a także poszerzenie kompetencji studentów przez praktyczną naukę zawodu. Ważnym celem staży jest dostarczenie studentom informacji ułatwiających podjecie decyzji dotyczących przyszłego zatrudnienia. Staże mogą być powiązane z wykonywaniem pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej. 

Zasady konkursu o stypendia stażowe w roku 2012

Stypendium na staż mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych:

 • pierwszego stopnia 3 i 4  roku studiów (warunkowo studenci 2 roku). Studenci 7 semestru mogą starać się o staż jeśli planują przedłużyć studia na semestr letni (w okresie odbywania stażu)
 • studenci studiów drugiego stopnia.

Studenci, którzy wygrają konkurs i będą odbywać staże długoterminowe otrzymają stypendium (za 3 miesiące) w wysokości  ok. 2700 zł (staże krajowe) lub ok. 7200 zł (staże zagraniczne).

Stypendium nie może być przyznane na staż w Politechnice Warszawskiej.

Staże stanowią praktyczną lekcję rozpoczynania samodzielnej kariery zawodowej przez studenta. W związku z tym studenci sami nawiązują kontakty z przedsiębiorstwem, gdzie będą odbywać staż. Wydział prowadzi z wybranymi placówkami uzgodnienia dotyczące ich realizacji.

Studenci wybierają przedsiębiorstwo  w którym chcieliby odbywać staż np. z myślą o przyszłej pracy i/lub w celu bliższego poznania specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Wybrane przez studenta przedsiębiorstwo (i temat stażu) musi być zaaprobowane przez Pełnomocnika ds. praktyk.  Odbycie stażu długoterminowego stanowi podstawę do zaliczenia obowiązkowej praktyki, przewidzianej programem studiów.

Kwalifikacja studentów w konkursie o stypendium stażowe:

 • Stypendium mogą uzyskać jedynie studenci polscy
 • Studenci zainteresowani odbyciem stażu długoterminowego składają podpisane wnioski (formularz) o przyznanie stypendium, wskazując przedsiębiorstwo, które gotowe jest przyjąć ich na staż.

Wnioski należy składać do:
Iwony Domańskiej (GG 246) w sekretariacie Instytutu Maszyn Elektrycznych.

Przy tworzeniu listy rankingowej i wyborze studentów, którzy otrzymają stypendium głównym kryterium jest średnia ważona ocen ze studiów, gdzie wagą za zaliczone przedmioty są przyznane punkty ECTS. Bierze się pod uwagę również przedmioty nie zaliczone, przyjmując ocenę równą „zero”, a wagę równą liczbie ECTS przypisanej do przedmiotu. 
W przypadku stażu zagranicznego warunkiem koniecznym jest zaliczenie języka obcego.

Stypendium przyznaje się na okres 3 miesięcy stażu  Staż może trwać dłużej niż przyznane stypendium. Staż musi się rozpocząć nie później niż 1 października 2011r. Na staże zaczynające się później niż 1 października będzie mogło być przyznane stypendium tylko w przypadku gdy nie zostanie wyczerpany limit finansowy na pozostałe zgłoszenia konkursowe.

Formalności przed rozpoczęciem stażu:

1) Nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem i uzyskanie następujących informacji:

● nazwa i dokładny adres przedsiębiorstwa, w którym student będzie odbywał staż,

● dane opiekuna ze strony przedsiębiorstwa, nazwisko i imię oraz adres kontaktowy, tj. adres pocztowy,    e-mail i telefon służbowy

● merytoryczny zakres stażu uzgodniony z przedsiębiorstwem,

● daty: planowanego rozpoczęcia i zakończenia stażu.

2) Zgłoszenie się do Pełnomocnika na Wydziale po dokumenty:

● porozumienie z przedsiębiorstwem- 2 egz.,( staż zagraniczny opcjonalnie)

● skierowania na praktykę – 1 egz.

3) Uzyskanie podpisów w przedsiębiorstwach na w/w dokumentach. Przekazać pełnomocnikowi  podpisane porozumienie.

Przebieg i zakończenie stażu:

Student zgłasza się na staż w dniu określonym na skierowaniu. O rozpoczęciu stażu informuje Pełnomocnika ds. praktyk na  Wydziale. Realizuje zadania zgodnie z tematyką określoną w potwierdzeniu przyjęcia na staż. Na zakończenie stażu opracowuje raport podpisany przez opiekuna, prezentując temat swej pracy i uzyskane rezultaty. O planowanym lub nieplanowanym przerwaniu stażu informuje bezzwłocznie Pełnomocnika ds. praktyk.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Pełnomocnik ds. praktyk dr inż. Krzysztof  Duszczyk
duszczyk@isep.pw.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www.ee.pw.edu.pl.

Kontakt

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

duszczyk@isep.pw.edu.pl
www.ee.pw.edu.pl