Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Człowiek – najlepsza inwestycja" – konkurs fotograficzny

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

"Człowiek – najlepsza inwestycja" – konkurs fotograficzny

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Celem Konkursu jest poszerzenie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wiedzy o Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat unijnego wsparcia oraz pokazanie przez pryzmat obiektywów szans i możliwości, jakie się z nimi wiążą.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy zdjęcia pojedyncze w formacie 24/30 cm wraz z wersją elektroniczną. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej lub kolorowej na papierze fotograficznym. Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPG na płycie CD załączonej do pracy. Rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi. Zarówno zdjęcia, jak i płyta CD muszą być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania oraz numer telefonu i czytelny podpis wykonany markerem. Zdjęcie nie może być oprawione, podklejone itp.

Z udziału w Konkursie mogą zostać wyłączone fotografie o niskiej jakości technicznej, przesłane w złym formacie, rozdzielczości, lub wielkości pliku oraz fotografii, które zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, przekazane po terminie lub w inny sposób naruszające regulamin Konkursu.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
Kancelaria Ogólna
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny – Człowiek – najlepsza inwestycja” do dnia 31 marca 2011 roku.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 lub 2 (w przypadku osób niepełnoletnich) do niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik konkursu składa oświadczenie o możliwości bezpłatnego opublikowania złożonych na konkurs prac przez WUP w Szczecinie. W przypadku osób portretowanych należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te osoby, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych konkursu.

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa wiekowa – poniżej 18 roku życia
 • II grupa wiekowa – powyżej 18 roku życia

Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody:

– w I grupie wiekowej:

 • I miejsce – profesjonalny aparat fotograficzny
 • II miejsce – tablet multimedialny
 • III miejsce – czytnik e-book
 • 10 wyróżnień – mp5

– w II grupie wiekowej – powyżej 18 roku życia:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
 • 10 wyróżnień – statyw fotograficzny

Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Szczecinie www.wup.pl do dnia 15 kwietnia 2011 r. Podsumowanie Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 28 kwietnia 2011 r. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie przybędzie z przyczyn losowych na podsumowanie Konkursu, będzie miał możliwość odebrania przyznanej nagrody w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do 18 maja 2011 r.

W celu przeprowadzenia Konkursu, zostanie powołana Komisja oceniająca nadesłane prace konkursowe, w skład której wejdą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji fotograficznych, mediów oraz środowisk artystycznych.

Zadaniem Komisji oceniającej jest:

 • kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie
 • ocena zgłoszonych fotografii
 • przyznanie nagród
 • wybór fotografii przeznaczonych na wystawę

Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

 • kryteria merytoryczne
 • wartość artystyczną
 • jakość techniczną i poziom estetyczny prac

Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie zostaną w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. WUP zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, internecie oraz w innej drukowanej formie.

Informacje pochodzą ze strony www.wup.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel.: (91) 425 61 00
sekretariat@wup.pl
www.wup.pl