Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Cześć Polsko" – konkurs fotograficzny

organizator:

Aleja Kultury Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.12.2010

"Cześć Polsko" – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu fotograficznego „Cześć Polsko” jest Aleja Kultury Sp. z o.o. Celem konkursu jest pozyskanie zbioru fotografii, z którego zostanie wykonana wystawa planszowa pokazywana w stolicach świata i miastach Europy z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Tematyką Konkursu jest pozytywny obraz naszego kraju i przekaz pozytywnego myślenia o jego mieszkańcach i o tym co uczestnikowi Konkursu w Polsce się podoba najbardziej. Obraz Polski za granicą, od chwili jej wejścia do Unii Europejskiej, zmienił się na korzyść. Jednak w powszechnie dostępnej w masowych mediach ikonografii Polska nadal nie funkcjonuje jako kraj nowoczesny, pełen bogatej kultury i natury. Zorganizowanie wystawy fotograficznej o współczesnej Polsce jest szansą pokazania specyfiki naszego kraju, uwydatniając jednocześnie to wszystko, co łączy ją z innymi krajami Europy. Fotografie powinny przekazywać obraz Polski jaką chcielibyśmy się pochwalić, z jakiej jesteśmy dumni. Konkurs jest związany z promocją Polski przy okazji sprawowania przez nią Prezydencji w Unii Europejskiej między lipcem a grudniem 2011.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy z wyjątkiem członków komisji konkursowej, członków ich rodzin i osób im najbliższych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wysyłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: hellopoland@uw.edu.pl. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, uczestnik otrzyma hasło umożliwiające umieszczenie zgłaszanej fotografii na serwerze: ftp://www.lis.uw.edu.pl

Każda z nadesłanych fotografii musi zawierać następujący opis (zawarty w formularzu zgłoszeniowym):

 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, PESEL)
 • tytuł fotografii
 • datę i miejsce wykonania fotografii
 • maksymalnie dwuzdaniowy opis fotografii

Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 12 listopada do 12 grudnia 2010 r.

Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość minimum 70 dpi przy wielkości 1:1 do wydruku 70 x 100 cm. Rekomendowana rozdzielczość 150 dpi, format zapisu TIFF z kompresją LZW w ostateczności JPG, RGB lub CMYK pod Euroscale v2. Zgłaszane prace należy przesyłać wyłącznie na serwer ftp://www.lis.uw.edu.pl. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Obróbka zdjęć przesyłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanych w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszystkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie.

Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugi i trzecie miejsce. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy w Warszawie. O terminie i miejscu wystawy, laureaci zostaną powiadomieni e-mailem. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

 • I miejsce – 10000 zł
 • II miejsce – 6500 zł
 • II miejsce – 3500 zł

Regulamin Konkursu i Formularze Zgłoszeniowe Konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.msz.gov.pl, www.lis.uw.edu.pl, www.asp.waw.pl, www.zpaf.pl oraz, w siedzibie ZPAF w Warszawie ul. Plac Zamkowy 8.

Informacje pochodzą ze strony www.lis.uw.edu.pl

Kontakt

Aleja Kultury Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 91/7
90-515 Łódź