Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Czasami we wrześniu – konkurs poetycki

organizator:

Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Czasami we wrześniu – konkurs poetycki

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • prezentacja i promocja młodych twórców

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do młodzieży jak i dorosłych, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • A – do 18 lat
 • B – od 19 lat

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem (pseudonimem). Utwory należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (czcionka 14) na płycie CD, na adres:

Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M.
ul. Gałczyńskiego 15
63-300 Pleszew

z dopiskiem „Czasami we wrześniu” w terminie do 30 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Do prac powinna być dołączona koperta z godłem (pseudonimem) i oznaczoną kategorią wiekową zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis autora.

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2011 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Konkursowi towarzyszą: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

Nagrody:

 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł
 • wyróżnienia

Przewiduje się specjalne wyróżnienia dla poetów z Ziemi Pleszewskiej.

Informacje pochodzą ze strony www.spam.arws.pl

Kontakt

Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M.
ul. Gałczyńskiego 15
63-300 Pleszew


www.spam.arws.pl