Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Cudze chwalicie, swego nie znacie…" – konkurs fotograficzny

organizator:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.10.2011

"Cudze chwalicie, swego nie znacie…" – konkurs fotograficzny

Regulamin XII edycji Konkursu Fotograficznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” i Starostwo Powiatowe w Nisku.
Celem konkursu jest poszerzenie już posiadanych wiadomości, dotyczących zabytków przyrody, architektury i innych osobliwości Powiatu Niżańskiego oraz udokumentowanie ciekawych wydarzeń.

Zasady konkursu.
Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wraz z opisem w formacie min. 15 x 20 (w dowolnej ilości, min. 3 w danej kategorii) i krótkie filmy przedstawiające zabytki historyczne jak również walory przyrodniczo – krajobrazowe powiatu oraz ciekawe wydarzenia.

Opis zdjęcia powinien w sposób ciekawy charakteryzowad fotografowany obiekt, miejsce i wydarzenie z uwzględnieniem faktów historycznych, legend i opowieści z nim związanych lub opisywad walory przyrodnicze, krajobrazowe lub turystyczne.

Nadesłane zdjęcia/filmy będą nagradzane według następujących kategorii :
A) ZABYTKI HISTORYCZNE I SAKRALNE oraz ARCHITEKTURA POWIATU
B) WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
C) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE, REPORTAŻ Z ŻYCIA MIESZKAOCÓW POWIATU
Kategoria A) – uczestnicy konkursu nadsyłają zdjęcia/filmy ukazujące architekturę świecką i sakralną o znaczeniu zabytkowym, historycznym; miejsca pamięci narodowej, pomniki, cmentarze itp.., oraz prace prezentujące charakterystyczne dla powiatu niżańskiego zabudowania (domy, osiedla, blokowiska itp.); układ urbanistyczny miast i wsi; szlaki komunikacyjne (drogi, mosty, tory kolejowe itp.).
Kategoria B) – najchętniej widziane będą zdjęcia/filmy przedstawiające pomniki przyrody, unikaty fauny i flory, zbiorniki wodne, ciekawe ukształtowanie terenu, pejzaże, itp.
Kategoria C) – nadesłane prace powinny ukazywad ciekawe miejsca warte zobaczenia, pretendujące do miana atrakcyjnych turystycznie; doskonałe miejsca na rekreację i wypoczynek; bazy noclegowe oraz ciekawe wydarzenia kulturalne typu wystawy, koncerty, spektakle itp., turnieje, zawody sportowe, mecze itp.; różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie i akcje młodzieżowe; twórców ludowych, artystów amatorów, ludzi prezentujących ginące zawody, godnych uwagi postaci, „migawek” z życia mieszkaoców powiatu (praca na: roli, w ogrodzie, zakładzie pracy, szkole itp.).

Każdy uczestnik sam wybiera kategorię konkursową, w ramach której chce ubiegać się o nagrodę, a ponadto:

1. Każde zdjęcie/film musi zawierad opis związany z prezentacją na zdjęciu/filmie oraz tytuł.
2. Uczestnikiem konkursu może byd każdy kto nadeśle minimum 3 zdjęcia (w danej kategorii) lub film max 10 min. (na płycie DVD)dotyczące/cy Powiatu Niżańskiego.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zdobyły głównej nagrody w żadnym konkursie.
4. Do zdjęd robionych aparatem cyfrowym należy dołączyd płytę CD-ROM zawierającą prezentowane zdjęcia, a w przypadku zdjęd robionych aparatem analogowym – kliszę.
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie/filmy złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęd/filmu (umowa o przeniesienie praw autorskich).
7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (umowę o przeniesienie praw autorskich podpisują rodzice lub opiekunowie wraz z osobą niepełnoletnią).

Prace należy przesłać w terminie do 15 października 2011 roku (data stempla pocztowego) lub doręczyć osobiście do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżaoskiej”:
ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko,
tel. 15 841 13 31.

Do koperty zawierającej zdjęcia/film wraz z opisem, godłem (znakiem) Twórcy oraz wybraną przez siebie kategorią konkursową, należy dołączyć drugą zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, adres, wiek, tel. kontaktowy).

Informacje pochodzą ze strony lgdnisko.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko
Tel: (15) 841 13 31
lgdnisko@wp.pl
www.lgdnisko.pl