Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Co jest dla mnie najważniejsze? Wartości Janusza Korczaka w szkole XXI wieku."

organizator:

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.03.2012

"Co jest dla mnie najważniejsze? Wartości Janusza Korczaka w szkole XXI wieku."

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez  Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Grupę Edukacyjną S.A. na pracę multimedialną poświęconą postaci Janusza Korczaka.

Celem konkursu jest uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka. Ma on popularyzować myśl korczakowską w oświacie – wychowanie i edukację oparte na wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w całej Polsce, którzy nadeślą na adres organizatora konkursu prace
konkursowe.
Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 • uczniowie gimnazjów
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Tematem konkursu jest stworzenie przez grupę uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, pracy
multimedialnej. Może być to prezentacja multimedialna, flashowa, nagranie audycji radiowej,
słuchowiska, stworzenie albumu multimedialnego lub nagranie filmu – technika dowolna.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

 1. Każda klasa może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Ilość prac przysyłanych przez placówkę oświatową jest nieograniczona.
 2. Prace mogą być zgłaszane do konkursu do dnia 9 marca 2012 roku. Należy przysłać je pocztą lub dostarczyć osobiście (w godz. 7.30 – 15.30) do siedziby Grupy Edukacyjnej S.A. ul. Łódzka 308, 25 -655 Kielce.
 3. Poza pracą multimedialną,  należy dostarczyć zgłoszenie zawierające:
 • formularz wraz informacjami zawierający dane szkoły (nazwa szkoły, adres, telefon i e-mail; klasa, lista uczniów, którzy przygotowali pracę konkursową, tytuł/hasło przewodni pracy, imię i nazwisko opiekuna grupy, kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekuna grupy lub szkoły, zgłaszającej pracę konkursową) – WZÓR W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO REGULAMINU.
 • zgodę opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu w przypadku otrzymania nagrody – WZÓR W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO REGULAMINU.

Nagrody
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne, każda grupowa dla klasy:

 • nagroda I stopnia w wysokości 1000 złotych
 • dwie równorzędne nagrody II stopnia w wysokości 500 złotych każda

Termin składania prac upływa: 9 marca 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.kielce.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25- 516 Kielce
tel. 41 342 16 34
kurator@kuratorium.kielce.pl
www.kuratorium.kielce.pl