Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Climate Change PIX – konkurs fotograficzny, edycja 2021

organizator:

Europejska Agencja Środowiska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 01.08.2021

Climate Change PIX – konkurs fotograficzny, edycja 2021

Nasz klimat zmienia się. Może nie jesteśmy tego świadomi, ale zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich. W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego, Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency, EEA) zaprasza do ukazania na fotografii, co oznacza życie w zmieniającym się klimacie w Europie, by zaprezentować swój punkt widzenia na temat zmian klimatycznych.

Dowody naukowe wskazują jasno. Powodzie, osuwiska, susze i pożary lasów stały się coraz częstsze i bardziej intensywne. Zmiany te spowodowane są gazami cieplarnianymi uwolnionymi do atmosfery przez działalność człowieka, głównie poprzez spalanie paliw kopalnych oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Nauka również jest pewna co do tego, że musimy znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na całym świecie, aby uniknąć najbardziej szkodliwych skutków zmian klimatycznych. Nawet jeśli działania na skalę światową zredukują emisję szybko i drastycznie, klimat nadal będzie się zmieniał. Nie mamy innego wyjścia niż przystosować się do nowych sposobów życia w zmieniającym się klimacie.

Climate Change PIX zachęca do wysyłania zdjęć o tematyce dotyczącej zmian klimatycznych w naszym życiu . Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać swoje najlepsze zdjęcia do 1-ego sierpnia 2021 r. w jednej z czterech kategorii należących do dwóch głównych obszarów tematycznych – wpływ i rozwiązania:

Wpływ zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne oddziałują na nasze zdrowie, środowisko oraz ekonomię. Niektóre ze skutków są widoczne i dramatyczne — takie jak zniszczenia domów po osuwiskach, pustoszące powodzie czy pożary. Pozostałe są mniej widoczne – mowa tu o wzroście zakwaszenia wód oceanicznych – i wpływają na niektórych ludzi i obszary bardziej niż inne zmiany. Na przykład, ludzie starsi są bardziej podatni na fale upałów albo obszary Europy Południowej są bardziej podatne na występowanie suszy.

Skutki zmian klimatu, takie jak bardziej suche lub deszczowe okresy mogą sprzyjać niektórym gatunkom, wpływając tym samym na ich możliwości przetrwania w nowych warunkach. Zjawisko to oddziałuje na wiele sektorów socjoekonomicznych, w tym na rolnictwo, leśnictwo, produkcję energii, turystykę oraz infrastrukturę. Migracja niektórych gatunków ryb na północ może poskutkować wysokim bezrobociem w lokalnej gospodarce. Mniejsza liczba opadów deszczu w niektórych okresach może wpłynąć na zbiory upraw bądź produkcję energii w zaporach.

Pokaż, jak zmiany klimatyczne oddziałują na twoje życie i otoczenie w tych dwóch kategoriach:

 1. Wpływ na naturę: W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na nasze środowisko? Czy potrafisz dostrzec, jaki wpływ miało to zjawisko na powietrze, ziemię, wodę i dziką przyrodę?
  2. Wpływ na społeczeństwo: W jaki sposób zmiany klimatyczne dotknęły nasze społeczeństwo ? Czy możesz przedstawić na fotografii ich wpływ na zdrowie ludzi, style życia, infrastrukturę oraz gospodarkę?

Rozwiązania

Zmiany klimatyczne mogą być jednym z najbardziej złożonych problemów dzisiejszego świata. Jednakże, istnieją rozwiązania pozwalające na zmniejszenie śladu węglowego i ochrony ludzi przed zmianami klimatu. Pomijając infrastrukturę i rozwój technologiczny, wielu z nas dostosowuje swoje style życia i uczy się tego, jak radzić sobie z niektórymi skutkami zmian, takie jak chociażby skrajne temperatury. Pokaż nam, co człowiek, społeczność, miasto lub kraj, dany sektor gospodarki (np. transport, leśnictwo, rolnictwo) mogą zrobić, by zakończyć, spowolnić zmiany klimatyczne bądź przystosować się do nich, dzięki dwóm kategoriom:

 1. Rozwiązania – społeczeństwo:wiele społeczności i miast podejmują działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i zaadaptowanie się do zmian klimatu. Mogą one dotyczyć inwestycji w nową infrastrukturę bądź jej ulepszenie (np. budowa ścieżek rowerowych w mieście) albo przyjęcie rozwiązań opierających się na naturze (np. sadzenie drzew wzdłuż brzegów rzeki w celu zmniejszenia powodzi, bądź w zielonych terenach miast, by drzewa wchłaniały nadmiar wody deszczowej). Czy możesz uchwycić to, co robi twoja społeczność?
  4. Rozwiązania – indywidualne działania:Co możesz zrobić w kwestii zmian klimatycznych? Uchwyć na fotografii styl życia uwzględniający niski ślad węglowy(tzw. low-carbon lifestyle) oraz decyzje, które są w zasięgu twoich możliwości (np. mniej lotów samolotem, całkowite zrezygnowanie z samochodu, wprowadzenie zmian co to tego, co kupujesz i jesz – przejście na dietę roślinną; używanie energooszczędnych produktów czy przygotowanie twojego domu przeciwko powodzi, suszy czy fali upałów).

Jak wziąć udział:

 • zrób zdjęcie (dłuższy brzeg min. 2000 px, preferowane jest więcej niż 4960 px) zgodne z wytycznymi Konkursu i dodaj krótki opis,
 • załaduj je poprzez formularz online.

Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń: 1. sierpnia 2021 r. o 23:59 (CEST)

Udział w konkursie jest wolny od opłaty wpisowej. Zgłoszenie pracy konkursowej będzie traktowane jako zaakceptowanie zasad i warunków konkursu.

Kryteria kwalifikujące

W konkursie mogą wziąć udział obywatele następujących krajów: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja; dzięki zawarciu układu o stabilizacji i stowarzyszeniu: Macedonia Północna, Albania, Kosowo, Czarnogóra, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina.

Zdjęcia muszą zostać wykonane w krajach wymienionych powyżej. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, by wziąć udział w konkursie.

Musisz posiadać pełne prawo do przedstawionych zdjęć. Poprzez wysłanie zgłoszenia przyjmuje się, że wyraziłeś/as zgodę na zaakceptowanie zasad i warunków konkursu. Każdy uczestnik przesłać maksimum 5 zdjęć konkursowych. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone indywidualnie, dlatego też będziesz musiał/a wypełnić formularz online za każdym razem, kiedy dołączasz zdjęcie – w przypadku, gdy zdecydujesz się na przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia.

Nagrody

Zwycięzcy każdej z kategorii (Wpływ na naturę, Wpływ na społeczeństwo, Rozwiązania – społeczeństwo, Rozwiązania – indywidualne działania) otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 € , laureaci Nagrody Publiczności oraz Nagrody Młodych otrzymają po 500 €.

Nagroda Młodych zostanie przyznana zwycięskiej pracy, wybranej spośród tych stworzonych przez uczestników w wieku od 18 do 24 lat (urodzeni w latach 1997-2003 włącznie) dla każdej z trzech kategorii konkursowych.

Wszyscy finaliści nominowani będą do Nagrody Publiczności a ich prace mogą zostać uwzględnione w przyszłym elektronicznym i papierowym materiale EEA i europejskich partnerów tej organizacji.

Informacje pochodzą ze strony: www.eea.europa.eu

Tłumaczenie Anna Wasilewska

Sięgnij po więcej konkursów artystycznych!

Kontakt

European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
tel. (+45) 33 36 71 00
competitions@eea.europa.eu
www.eea.europa.eu