Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Ci, którzy potrafią ujarzmić wiatr" – konkurs plastyczny i literacki poświęcony Afryce

organizator:

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.01.2011

"Ci, którzy potrafią ujarzmić wiatr" – konkurs plastyczny i literacki poświęcony Afryce

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich w całej Polsce.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół średnich edukacją globalną, promowanie postaw tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej, rozbudzanie ciekawości świata, uwrażliwienia na problemy krajów rozwijających się, wspólne poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

Inspiracją do zorganizowania Konkursu stała się książka Williama Kamkwamba oraz Bryana Mealera pt. „O chłopcu który ujarzmił wiatr”, która została uhonorowana tytułem Złoty Zwycięzca (Gold Winner) w konkursie Nautilus Book Awards 2010. Nagroda ta jest przyznawana książkom, które promują duchowy rozwój, świadome życie i pozytywne zmiany społeczne, a także stają się inspiracją dla czytelników.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: plastyczną i literacką.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy literackiej lub pracy plastycznej w oparciu o książkę Williama Kamkwamba oraz Bryana Mealera pt. „O chłopcu, który ujarzmił wiatr”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich, zgłoszeni przez dyrekcję szkoły na podstawie karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę literacką lub plastyczną.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do 14 stycznia 2010 roku na adres pocztowy Organizatora:

Fundacja Usłyszeć Afrykę
ul. M. Kopernika 13/95
05-800 Pruszków

oraz elektronicznie na adres paulina.skiba@uslyszecafryke.org. Nieprawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe dyskwalifikują z udziału w Konkursie.

Każda szkoła, która zgłosi swój udział w Konkursie do 21 stycznia 2010 roku otrzyma od Fundatora bezpłatny egzemplarz książki „O chłopcu, który ujarzmił wiatr”.

W Konkursie plastycznym zostały przewidziane trzy kategorie tematyczne do wyboru:

 • „William – chłopiec, który ujarzmił wiatr”
 • „Już nigdy nie będę głodny”
 • „Mój wynalazek dla Afryki”

Technika oraz wielkość pracy plastycznej jest dowolna. Prace plastyczne w oryginale należy przesyłać do dnia 18 marca 2011 roku na adres:

Fundacja Usłyszeć Afrykę
ul. M. Kopernika 13/95
05-800 Pruszków

Do 18 marca 2011 roku należy również przesłać na adres paulina.skiba@uslyszecafryke.org w wersji elektronicznej: zdjęcie każdej pracy w rozdzielczości nie mniejszej niż 1 MB, wizytówki do każdej pracy według wzoru zamieszczonego na stronie www.uslyszecafryke.blog.pl.

W Konkursie literackim została przewidziana jedna kategoria tematyczna – rozwiń myśl: „To, co świat postrzega jako śmierć, Afryka przetwarza. Tam, gdzie świat widzi stare odpadki, Afryka widzi odrodzenie”.

Formą literacką pracy jest opowiadanie o objętości do 5 tys. znaków (nie licząc spacji). Przekroczenie tej liczby znaków o więcej niż 10% spowoduje dyskwalifikację pracy. Pracę należy przesłać do 18, marca 2011 roku pocztą elektroniczną w formacie doc na adres: paulina.skiba@uslyszecafryke.org wraz z opisem każdej pracy według wzoru zamieszczonego na stronie www.uslyszecafryke.blog.pl.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora 4-osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury” która wybierze trzy pierwsze miejsca w każdej z dwóch kategorii konkursowych – plastycznej i literackiej.

Oceniając prace literackie uczniów, Jury będzie brało pod uwagę wartość artystyczną tekstu, w tym poprawność gramatyczną, a w przypadku prac plastycznych – oryginalność pomysłu i podejścia, a także ogólne wrażenie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2011 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora www.usłyszecafryke.org oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w karcie zgłoszeniowej.

Organizatora wraz z fundatorem przyznają nagrody dla zwycięzców:

 • I miejsce – afrykański batik i nagrodę książkowa
 • II miejsce – nagrodę książkową
 • II miejsce – nagrodę książkową

Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja, wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.uslyszecafryke.blog.pl

Kontakt

Fundacja Usłyszeć Afrykę
ul. M. Kopernika 13/95
05-800 Pruszków

office@uslyszecafryke.org
www.uslyszecafryke.org