Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Chwytaj Wiatr – konkurs fotograficzny

organizator:

serwis internetowy energiawiatru.eu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Chwytaj Wiatr – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu jest serwis internetowy www.energiawiatru.eu. Konkurs ma charakter otwarty a udział w konkursie jest bezpłatny. Tematem Konkursu są zdjęcia elektrowni wiatrowych lub farm wiatrowych. Fotografowane obiekty muszą być zlokalizowane na terenie Polski.

Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wysłanie prac na adres e-mail redakcja@energiawiatru.eu. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 5 zdjęć, przy czym nagrodzone może być tylko jedno  zdjęcie.

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

 • jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę
 • na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia
 • jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2011 r. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie Jury składającego się z członków redakcji. Jury wybierze trzy zwycięskie prace. Werdykt Jury zostanie podany nie później niż 15 kwietnia 2011r.

Nagrody ufundowane przez redakcję portalu:

 • I miejsce: iPod Touch 4G, o pojemności 32 GB
 • wyróżnienie: iPod Nano 5G, o pojemności 8GB

Informacje pochodzą ze strony www.energiawiatru.eu

Kontakt

serwis internetowy energiawiatru.eu
.
.

redakcja@energiawiatru.eu
www.energiawiatru.eu