Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chemia a współczesne społeczeństwo

organizator:

Zaklad Dydaktyki Chemii oraz Biuro Karier i Promocji Wydzial Chemii UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Chemia a współczesne społeczeństwo

ETAP KRAJOWY

Przygotowane prace powinny zostać przesłane na adres strony http://ecampus.chem.auth.gr/contests/

Prace wybrane przez jury krajowe (w ramach wstępnej selekcji pod kątem poprawności merytorycznej) zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu celem umożliwienia glosowania on-line. Komisja konkursowa skladać sie będzie z przedstawicieli Wydzialu Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego oraz Oddzialu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wyselekcjonowane prace zostaną podzielone na kategorie zgodnie grupa odbiorców, dla których były przygotowane. Na podstawie wynikow głosowania przez Internet, wybrane zostaną najlepsze prace w każdej kategorii. Wszyscy autorzy prac opublikowanych w etapie krajowym otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie. Twórcy sześciu najlepszych prac wybranych w głosowaniu otwartym otrzymają dyplom oraz drobnaą nagrode niespodziankę. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydzialu Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego. Informacja o zwyciezcach etapu krajowego konkursu zostanie ponadto opublikowana w mediach i na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellonskiego, a także w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Orbital”.

ETAP MIEDZYNARODOWY
Do etapu miedzynarodowego zostaną wybrane przez komisje konkursowe trzy z sześciu najlepszych prac z każdego z etapow krajowych. Nastepnie wybrane prace zostaną przetłumaczone na język angielski i umieszczone na stronie internetowej EC2E2N, gdzie nastąpi kolejny etap głosowania on-line. Autorzy (w przypadku prac wieloautorskich – pierwszy autor) trzech najwyżej ocenianych w etapie miedzynarodowym prac zostaną zaproszeni do udziału w Kongresie EC2E2N (kwiecien 2014), gdzie będą miały okazję je zaprezentować. Wszystkie wydatki zwiazane z przyjazdem na Zjazd czyli transport, wyżywienie i zakwaterowanie zostaną w całości pokryte przez EC2E2N. Jezeli zwycięzcy beda niepelnoletni, organizatorzy nie beda ponosić za nich odpowiedzialności – w gestii opiekunów prawnych pozostanie zapewnienie im bezpieczenstwa i opieki.

KRYTERIA OCENY

 • Powiazanie z tematyką konkursu;
 • Ciekawy sposób przedstawienia tematu, kreatywność;
 • Dopasowanie poziomu prezentacji do deklarowanej grupy odbiorców;
 • Poziom artystyczny / ogolne wrażenia estetyczne.

OGLOSZENIE ZWYCIEZCOW KONKURSU
Zarówno na etapie krajowym jak i miedzynarodowym lista zwyciezców ogłoszona bedzie na stronie: http://ecampus.chem.auth.gr/contests/

Dodatkowo, najlepsze prace zostaną opublikowane w elektronicznym informatorze EC2E2N, który jest szeroko rozpowszechniony w całej Europie oraz poza jej granicami (1022 odbiorców reprezentujących 520 instytucji z 66 krajów).

Informacje pochodzą ze strony: http://ecampus.chem.auth.gr

Kontakt

Zaklad Dydaktyki Chemii oraz Biuro Karier i Promocji Wydzial Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Krakow


http://ecampus.chem.auth.gr