Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Campus Freak Foto Fest

organizator:

Euromark Polska S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Campus Freak Foto Fest

Podstawowym warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie zdjęcia lub filmu konkursowego osoby lub zdarzenia, przy czym przynajmniej jedna osoba na zdjęciu/filmie musi mieć na sobie minimum jeden produkt marki „Campus”. Zdjęcia statyczne (sesyjne) nie będą akceptowane do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu może wysłać nie ograniczoną ilość zgłoszeń konkursowych.

Uczestnik Konkursu, w celu wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia konkursowego i zamieszczenia zdjęcia/filmu na stronie umieszczonej pod jednym z adresów www: www.campus.com.pl, www.campusfreakfotofest.pl, www.campusfff.pl, www.campusfotofest.pl.

Uczestnik Konkursu wypełniając zgłoszenie, udziela nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć/filmów biorących udział w Konkursie Organizatorowi Konkursu na całym świecie, na następujących polach eksploatacji:

 • Uczestnik Konkursu wypełniając zgłoszenie, udziela zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku znajdującego się na zdjęciu/filmie, oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania wizerunku osób trzecich będących na zdjęciach/filmach zgłoszonych przez autora do konkursu na czas nieokreślony w dowolnej formie w szczególności w publikacjach drukowanych i elektronicznych, materiałach handlowych, a także w celach reklamowych.
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia zdjęć/filmów – wytwarzanie każda techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym m.in. CD-ROM-y, DVD, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne)
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie/film utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
 • wprowadzanie do pamięci komputera
 • prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, prawo do przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
 • prawo do publicznego rozpowszechniania, w tym najmu, dzierżaw, użyczenia oryginału lub kopii zdjęć/filmów, w zakresie rozpowszechniania zdjęć/filmów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie zdjęć/filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 • prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej
 • wykorzystanie w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej
 • zezwalanie na wykonywania zależnych praw autorskich

Nagrodami w Konkursie głównym na najbardziej szalone zdjęcie/film jest:

 • wyjazd do AQustrii dla dwóch osób
 • aparat Canon EOS 60D
 • 2 aparaty PowerShot S95
 • 10 toreb Wally 40
 • 25 plecaków Semon 40
 • 50 czaek Campi
 • 100 portfeli Mango

Nagrodami w konkursie na kreatywne zdjęcie/film z produktem marki Campus jest:

 • nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł
 • 2 aparaty Canon PowerShot S95
 • 10 toreb Wally 40
 • 25 plecaków Semon 40
 • 50 czapek Campi
 • 100 portfeli Mango

Konkurs podzielony zostanie na kategorie fotografia/film oraz dwa tematy:

 • kategoria foto/film freak foto – najbardziej szalone freakowe zdjęcie/film
 • kategoria foto/film najbardziej kreatywne zdjęcie/film z produktem marki Campus

Zwycięskie zdjęcia w poszczególnych kategoriach zostaną wybrane poprzez głosowanie w internecie oraz głosowanie członków jury. O zwycięstwie decyduje liczba oddanych na zdjęcie głosów. Głosy uzyskane w internecie stanowić będą 70% całkowitej liczby głosów potrzebnych do uzyskania nagrody, pozostałe 30% stanowić będą głosy jury w składzie: przedstawiciel marki Campus, przedstawiciele firm wspierających Konkurs.

Jury oceniać będzie prace pod kątem:

 • zgodności zdjęć z zadanymi wytycznymi konkursu
 • kreatywności zdjęć oraz walorów artystycznych
 • oryginalności i niepowtarzalności zdjęć
 • fantazji i szaleństwa zamkniętego w fotografii

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani do dnia 15 lutego 2011 r. i poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Informacje pochodzą ze strony www.campusfreakfotofest.pl

Kontakt

Euromark Polska S.A.
ul. Modlińska 244 A
03-152 Warszawa
tel.: (22) 504 18 60
sekretariat@euromark.pl
www.euromark.pl