Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Był. Jest. Będzie. 12 wieków Cieszyna" – X edycja Konkursu Jednego Wiersza

organizator:

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.09.2010

"Był. Jest. Będzie. 12 wieków Cieszyna" – X edycja Konkursu Jednego Wiersza

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 1200-lecia legendarnego założenia Cieszyna. Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 15 lat. Utwory mogą być napisane w języku polskim lub czeskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego utworu w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na temat „Był. Jest. Będzie. 12 wieków Cieszyna”. Utwór nie może przekraczać jednej strony A4 maszynopisu.

Maszynopis lub czytelny rękopis winien być podpisany pseudonimem (bez nazwiska i adresu). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym pseudonimem, należy podać: imię i nazwisko autora, adres, ewentualnie telefon i adres e-mail. Utwór należy nadesłać do dnia 6 września 2010 r. na adres: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”. Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości:

 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł
 • wyróżnienia – nagrody książkowe

Ogłoszenie wyników i uroczystość rozdania nagród odbędzie się dnia 18 września 2010 roku o godz. 15.00 w Cafe Muzeum w Cieszynie (ul. Regera 6).  

Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z:

 • uznaniem warunków regulaminu
 • oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: (33) 852 07 10 wewn. 13 oraz e-mail: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl lub bezpośrednio w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15).

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.cieszyn.pl

Kontakt

Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
43-400 Cieszyn
tel.: (33) 852 07 10
biblioteka@um.cieszyn.pl
www.biblioteka.cieszyn.pl