Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Booktrailer Film Festival dla młodzieży 2021

organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 28.02.2021

Booktrailer Film Festival dla młodzieży 2021

GENEZA: Booktrailer Film Festival narodził się w roku 2007 w Liceo scientifico di Stato A. Calini w Brescii we Włoszech. Jego pomysłodawczynią jest nauczycielka języka włoskiego Laura Forcella.

Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. Inicjatywa miała na początku charakter lokalny. Szybko jednak zyskała popularność we Włoszech, stając się ważnym wydarzeniem edukacyjnym i kulturalnym.

Szkolny konkurs przekształcił się w ogólnokrajowy festiwal, a od roku 2017 w festiwal międzynarodowy. Rozszerzenie jego idei stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z programu Erasmus +.

CEL KONKURSU: Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Tegoroczna edycja przeprowadzana jest w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Włoszech i w Polsce. Eliminacje mają charakter dwustopniowy. Instytucje koordynujące organizację festiwalu w swoich krajach odpowiedzialne są za przeprowadzenie eliminacji krajowych i zarekomendowanie prac do finału konkursu, który organizowany jest we Włoszech.
2. Organizatorem eliminacji krajowych konkursu Booktrailer Film Festival w Polsce jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
3. Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz szkół polskich za granicą (np. szkół  przy polskich placówkach dyplomatycznych, szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie, sekcje polskie w szkołach międzynarodowych). Wiek uczestników: 14 – 19 lat.
4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zgodnie w wymaganiami konkursowymi w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku. Szczegółowe zasady zgłoszenia określono w części ZASADY KONKURSU.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora eliminacji ogólnopolskich: www. zskj.nowotarski.edu.pl 16 kwietnia 2021 roku.
7. Źródłem informacji na temat festiwalu jest strona internetowa organizatora eliminacji ogólnopolskich www.zskj.nowotarski.edu.pl (zakładka Booktrailer Film Festival) oraz platforma internetowa www.booktrailerfilmfestival.eu, a także strona na portalu społecznościowym Facebook – Booktrailer Film Festival.

ZASADY KONKURSU:
1. Wymagania organizacyjne i formalne dotyczące prac konkursowych:
a) booktrailer nie może trwać dłużej niż 1 minutę 30 sekund włączając w to napisy końcowe,
b) booktrailer nie może zawierać materiału objętego prawem autorskim i / lub własności intelektualnej osób trzecich,
c) booktrailer musi zostać umieszczony na You Tube w wersji niepublicznej,
d) booktrailer nie może zostać upubliczniony przed ogłoszeniem wyników konkursu, w przypadku wcześniejszego upublicznienia zostanie uznany za nieważny i wykluczony z konkursu,
e) wybór języka jest wyborem indywidualnym uczestnika. Można użyć jakiegokolwiek języka obcego, ale booktrailer musi zawierać napisy w języku angielskim. Napisy muszą zostać osadzone zgodnie z procedurami You Tube, ale nie w samym booktrailerze,
g) booktrailer musi być wynikiem autonomicznej pracy uczniów. Rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów i zapewnienie pomocy o charakterze merytorycznym,
h) tytuł booktrailera musi być taki sam jak tytuł książki,
i) film musi zawierać napisy końcowe (należy podać informację na temat obsady, podkładu muzycznego, typu licencji, szkoły, miejsca i roku powstania),
h) na końcu filmu należy umieścić logo festiwalu i okładkę rekomendowanej książki.

2. Zgłoszenia:
a) udział w konkursie jest darmowy,
b) zgłoszenia w imieniu grupy dokonuje nauczyciel – opiekun,
b) zgłoszenia należy dokonać on line bezpośrednio na stronie festiwalowej www.booktrailerfilmfestival.eu w terminie od 1 stycznia do 28 lutego 2021r w sekcji „ upper secondary school”,
c) film należy umieścić w serwisie You Tube w wersji niepublicznej (nie mylić z wersją prywatną), dołączyć napisy w języku angielskim w kolejnym pliku i zapisać link,
d) nauczyciel – opiekun zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia konkursowego i zarejestrowania się ma stronie www.booktrailerfilmfestival.eu oraz potwierdzenia rejestracji poprzez aktywację linku, który zostanie przesłany na adres podany w zgłoszeniu,
e) w zgłoszeniu należy podać link do filmu na You Tube oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane włącznie ze streszczeniem wybranego utworu w języku ojczystym i w języku angielskim, imion i nazwisk członków zespołu przygotowującego pracę konkursową (np. reżysera, scenarzysty, odtwórców ról itp.) oraz licencję udostępniania,
f) instrukcje dotyczące ochrony praw autorskich są dostępne na stronie internetowej festiwalu. Wyłącznie twórcy booktrailera są odpowiedzialni za ewentualne naruszenie praw autorskich,
g) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione podczas wypełniania zgłoszenia (w tym dotyczące linku odsyłającego do zgłaszanego booktrailera),
h) zespół kierujący przedsięwzięciem The Booktrailer Film Festival nie jest odpowiedzialny za weryfikację zgłoszenia i zgłaszanie wyżej wymienionych błędów,
i) po przesłaniu zgłoszenia i załadowaniu booktrailera dokonywanie zmian nie będzie możliwe,
j) nauczyciel – opiekun zgłaszający w imieniu swoich uczniów pracę konkursową zobowiązany jest do uzupełnienia OŚWIADCZENIA OPIEKUNA stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego
3. Wybór prezentowanej książki pozostaje w gestii uczestników.
4. Booktrailer może być efektem pracy jednego ucznia. Może też zostać przygotowany przez grupę uczniów lub całą klasę.
5. Każdy uczeń może przesłać wyłącznie 1 booktrailer. W przypadku pracy grupowej, uczestnicy mogą przedstawić (tylko jeden) inny booktrailer przygotowany indywidualnie lub z inną grupą.
6. Prace uczniów oceniane będą przez profesjonalne jury.
7. Ocenie podlega: klarowność przekazu, oryginalność ujęcia, zastosowanie nowoczesnych technologii, zrozumienie tekstu, komplementarność elementów budujących dzieło i rodzaj zastosowanych technik artystycznych. Warto podkreślić, że booktrailer nie jest streszczeniem książki, lecz jej prezentacją, która zachęca do lektury.
7. Wymagania formalne dotyczące booktrailerów zostały też opublikowane na platformie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu

NAGRODY:
1. Nagrody przyznaje jury konkursowe.
2. Werdykt ogłaszany jest publicznie poprzez publikację na stronie internetowej organizatora eliminacji ogólnopolskich.
3. Ustala się następujące nagrody:
a. I, II, III NAGRODA/ WYRÓŻNIENIA
4. Cztery filmy, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostaną skierowane do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).

Informacje pochodzą ze strony: zskj.nowotarski.edu.pl

Przeczytajcie także o innych konkursach dla młodzieży

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 32
34-400 Nowy Targ
tel. (18) 26 64 075
sekretariat@zskj.nowotarski.pl
zskj.nowotarski.edu.pl