Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dziecka – konkurs plastyczny

organizator:

Przedszkole Miejskie nr 4 im. J. Brzechwy

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.03.2010

Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dziecka – konkurs plastyczny

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich.
2. Technika prac – origami, format A-3
3. Ilość nadesłanych prac – jedna praca z placówki.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę (tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) napisaną techniką komputerową i umieszczoną na pracy w prawym dolnym rogu.
5. Prace należy nadsyłać na adres organizatora konkursu do dnia 22 marca 2010r.
Przedszkole Miejskie nr 4 im. J. Brzechwy
ul. Rutkowskiego 3a 42-500 Będzin, woj. śląskie
6. Oceniane będą tylko prace indywidualne.
7. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja.
8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
9. Dla każdego przedszkola biorącego udział w konkursie przewidziano dyplomy, a dla laureatów nagrody i wyróżnienia. W przypadku podziękowań dla nauczycieli organizatorzy proszą o pisemne zgłoszenie i dołączenie go do wysyłanej pracy.
10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie organizatora.
11. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola www.pm4bedzin.edupage.org oraz www.blizejprzedszkola/konkursy

Informacje pochodzą ze strony http://nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4 im. J. Brzechwy
ul. Rutkowskiego 3a
42-500 Będzin