Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Biennale WRO 2017

organizator:

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2016

Biennale WRO 2017

Organizatorem Biennale WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu.
Biennale WRO 2017, którego hasłem wiodącym jest DRAFT SYSTEMS, rozpocznie się wydarzeniami otwarcia 17 – 21 maja 2017. Formularz zgłoszeniowy online należy wysłać w terminie do 15 listopada 2016 roku.

Przegrzanie rozwoju technologicznego, liczonego łącznie na wszystkich etapach, okazało się kosztowne dla planety; ledwo nawiązana współpraca ponadlokalna ponownie się separuje, demokracja jako najlepszy z systemów nie radzi sobie z trwaniem; szukając chwilowych sojuszy, doraźnych przymierzy; zobowiązujemy się do lojalności wobec procedur komunikacyjnych, akceptujemy nietrwałe, chwiejne, tymczasowe pozycje. Jak biegnie ten ruch, jak twórczość ten zmienny stan chwyta w szkic i ujmuje w formę komunikacji. Czy, i na ile te procesy odbija/wyraża/implikuje współczesna sztuka — pomiędzy instalacją a działaniem, koncepcją a manifestacją artystyczną?

Warunki Zgłoszenia utworów do programu 17 Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

Do programu Biennale WRO 2017 zgłosić można utwory powstałe po 1 stycznia 2015 wykorzystujące potencjał nowych mediów w sztuce. Zgłaszającym może być twórca, dystrybutor, producent, a także inne uprawnione osoby.  Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online oraz udostępnienie utworu do pobrania w formie cyfrowej.

Należy zgłosić utwór w sposób pozwalający na jego pełną ocenę:

 • dla utworów wideo: w formie pliku cyfrowego;
 • dla utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media): opis dzieła wraz z wymaganiami technicznymi oraz wizualizacją ( jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, także dokumentacją wideo i fotograficzną).

Organizator preferuje elektroniczne przesyłanie utworów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dostarczenia materiałów i nośników pocztą na adres:

Biennale WRO 2017
WRO ART CENTER
Widok 7
50-052 Wrocław
Poland

Termin zgłaszania utworów upływa 15 listopada 2016, godz. 23:59 (CET).

Nie pobiera się opłaty wpisowej za zgłaszanie prac. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma od organizatora automatycznie wygenerowane potwierdzenie. O przyjęciu zgłoszonego dzieła do programu Biennale WRO 2017 decyduje Dyrektor Artystyczny Biennale wraz z Zespołem Programowym. Lista utworów przyjętych do programu zostanie opublikowana na wro2017.wrocenter.pl. Zgłaszający, których utwory zostaną przyjęte do programu Biennale WRO 2017, zostaną poinformowani indywidualnie.

Organizator zapewni autorowi utworu przyjętego do programu zakwaterowanie na czas wydarzeń otwarcia Biennale WRO 2017 w dniach 17-21 maja 2017.

Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji dzieła w ramach działań programowych Biennale WRO 2017. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych Biennale WRO 2017 oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas Biennale WRO 2017.

Podczas Biennale WRO 2017 przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Nagroda Biennale WRO
 • Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej

Informacje pochodzą ze strony: opencall.wrocenter.pl

Kontakt

Centrum Sztuki WRO
ul. Widok 7
50-052 Wrocław
tel. 71 343 32 40
info@wrocenter.pl
wrocenter.pl