Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Biennale fotografii szkól plastycznych „Widzieć więcej”

organizator:

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.05.2017

Biennale fotografii szkól plastycznych „Widzieć więcej”

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają uczniów szkół plastycznych w wieku od 16 do 21 roku życia z całej Polski i krajów sąsiadujących z Polską oraz z całej Europy. Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „Widzieć więcej”. Technikę zgłaszanych prac wybierają autorzy.

Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej.

Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacji hasła, opanowania środków formalnych, poziomu warsztatu, umiejętności doboru środków wyrazu.

Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien przekraczać 45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków. W przypadku pracy w technikach szlachetnych (guma, cyjanotypia itp. dopuszcza się zamontowanie pracy w passepartout o grubości nie większej niż 2mm i rozmiarze nie przekraczającym 30×45 cm). Prace wchodzące w skład cyklu powinny być odpowiednio oznaczone (kolejność, pion/poziom). Prosimy o dołączenie planu ekspozycji zestawu.

Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy wypełniać wielkimi literami alfabetu łacińskiego z użyciem lokalnych znaków diakrytycznych. W przypadku, gdy autor pracy używa alfabetu innego niż łaciński, należy posłużyć się powszechnie przyjętymi regułami transkrypcji.

Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie wielkimi literami alfabetu łacińskiego.

Wymagane są następujące dane zgodne z kartą zgłoszenia:
– tytuł pracy,
– nr pracy w zestawie / liczba fotografii tworzących zestaw (np. 1/4 oznacza: pierwsza praca w zestawie czterech zdjęć),
– imię i nazwisko autora,
– klasa,
– miasto będące siedzibą szkoły,
– pełna nazwa szkoły,
– kraj,
– nazwisko i imię nauczyciela pod którego kierunkiem powstała praca.

Każda szkoła dołącza jedną zbiorczą płytę CD lub DVD z zapisem cyfrowym prac zgłoszonych do konkursu (prace jako takie, lub w przypadku technik tradycyjnych, ich reprodukcje). Zapis powinien odpowiadać następującym parametrom:

 • rozmiar: krótszy bok pracy minimum 2400 pikseli,
 • przestrzeń kolorystyczna: sRGB (prosimy dołączyć profil),
 • format zapisu: TIFF lub JPG z maksymalną jakością,
 • nazwa pliku wg schematu:

kraj_miasto_szkoła_nazwisko_imię_nr.rozszerzenie

Termin przyjmowania prac upływa z dniem 12 maja 2017 roku (wysyłając prace należy uwzględnić czas trwania przesyłki, stosownej informacji udzielają lokalne urzędy pocztowe). Prace nadesłane po tym terminie nie będę rozpatrywane przez Jury.

Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas przesyłki należy nadesłać lub dostarczyć osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
ul. ORŁOWSKA 39
81-522 Gdynia /POLAND/
z dopiskiem
BIENNALE

Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej wybierze prace do wystawy pokonkursowej oraz dokona podziału nagród. Szkoły zgłaszające prace uczniów na Biennale zostaną poinformowane o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy:

 • Grand Prix
 • Złoty Medal
 • Srebrny Medal
 • Brązowy Medal
 • Nagrodę Specjalną za Pracę w Technice Klasycznej
 • Zostaną przyznane również 3 wyróżnienia.

Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy. Prace konkursowe mogą zostać odesłane na koszt uczestników po zakończeniu wystawy.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: zsplast.gdynia.pl

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia
tel. 58 6248281
tzerek@wp.pl
www.zsplast.gdynia.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

karta_zgłoszeniowa