Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci21
 • naukowcy8
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne30
 • naukowe46
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe7
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa8
 • firma11
 • instytucja rządowa19
 • samorząd33
 • inny1
Wróć do listy

Biennale Fotografii Kochać człowieka

organizator:

Oświęcimskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2017

Biennale Fotografii Kochać człowieka

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 • kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka
 • fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka
 • zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym

Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca. Technika prac jest dowolna. Zalecany format zdjęć 30×40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.

Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.

Prace (w płaskich, sztywnych opakowaniach) oraz karty uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2017 roku (data dostarczenia prac do organizatora) na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24 z dopiskiem „Kochać człowieka”.

Jury zadecyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do konkursu,
 • zakwalifikowaniu prac na wystawę,
 • przyznaniu nagród o łącznej puli 16.000 zł.

Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest osobiste odebranie jej podczas ceremonii rozdania nagród i otwarcia pokonkursowej wystawy 21.04.2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Autorom prac nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii rozdania nagród, zostaną przesłane wyłącznie nagrody honorowe. W uzasadnionych przypadkach autor może upoważnić pisemnie osobę reprezentującą go podczas uroczystości rozdania nagród.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu z zachowaniem praw autorskich.

TERMINARZ

 • nadsyłanie prac: do 15.02.2017 r.
 • ocena jury: do 20.03.2017 r.
 • informacja o werdykcie: do 25.03.2017 r.
 • otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 21.04.2017 r.
 • zwrot prac: do 30.09.2017 r.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ock.org.pl

Kontakt

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24
32-600 Oświęcim

ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl

Dokumenty

do pobrania