Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci51
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie56
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa- konkurs na prace licencjackie i magisterskie

organizator:

Gabinet Szefa ABW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2012

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa- konkurs na prace licencjackie i magisterskie

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Celem konkursu jest promocją i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Obszary tematyczne konkursu:

 • służby specjalne II a III RP – studium porównawcze
 • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa
 • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich służb specjalnych
 • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania
 • czy Polsce potrzebne są służby specjalne?
 • obraz służb specjalnych w mediach, stereotypy i uprzedzenia
 • służby specjalne w literaturze i sztuce

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i bronioną w roku akademickim 2011/2012.

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim, obronioną w roku akademickim 2010/2011 i mieszczącą się w obszarach tematycznych konkursu.

Prace powinny zostać przesłane w wersji papierowej i elektronicznej (mailowej) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni/wydziału/instytutu).

Do pracy powinny być dołączone opinie promotora/recenzentów i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii/recenzji dla celów konkursu.

Prace należy dostarczyć na adres:

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „konkurs” do dnia 31 lipca 2012; prace obronione w roku akademickim 2010/2011 do dnia 10 października 2011 roku.

Prace oceniać będzie Komitet Konkursowy wyłoniony przez Szefa ABW. Komitet wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15 września 2012 roku, a w przypadku prac obronionych w roku akademickim 2010/2011 w terminie do 31 października  2011 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

Nagrody:

 • 3000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2500 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

wyróżnienia:

 • nagroda rzeczowa, publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie ABW w Warszawie ul. Rakowiecka 2a w trakcie uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl