Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa- konkurs na prace licencjackie i magisterskie

organizator:

Gabinet Szefa ABW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2012

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa- konkurs na prace licencjackie i magisterskie

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Celem konkursu jest promocją i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Obszary tematyczne konkursu:

 • służby specjalne II a III RP – studium porównawcze
 • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa
 • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich służb specjalnych
 • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania
 • czy Polsce potrzebne są służby specjalne?
 • obraz służb specjalnych w mediach, stereotypy i uprzedzenia
 • służby specjalne w literaturze i sztuce

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i bronioną w roku akademickim 2011/2012.

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim, obronioną w roku akademickim 2010/2011 i mieszczącą się w obszarach tematycznych konkursu.

Prace powinny zostać przesłane w wersji papierowej i elektronicznej (mailowej) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni/wydziału/instytutu).

Do pracy powinny być dołączone opinie promotora/recenzentów i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii/recenzji dla celów konkursu.

Prace należy dostarczyć na adres:

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „konkurs” do dnia 31 lipca 2012; prace obronione w roku akademickim 2010/2011 do dnia 10 października 2011 roku.

Prace oceniać będzie Komitet Konkursowy wyłoniony przez Szefa ABW. Komitet wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15 września 2012 roku, a w przypadku prac obronionych w roku akademickim 2010/2011 w terminie do 31 października  2011 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

Nagrody:

 • 3000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2500 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 2000 zł oraz publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

wyróżnienia:

 • nagroda rzeczowa, publikacja pracy w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie ABW w Warszawie ul. Rakowiecka 2a w trakcie uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Gabinet Szefa ABW
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

redakcja.pbw@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl