Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" – konkurs na plakat

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.06.2010

"Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" – konkurs na plakat

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały we współczesnej formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni i kierunków plastycznych w kraju i za granicą.

Wymagania techniczne.
Format plakatu: B2 . 50 x 70 cm w układzie pionowym. Projekty plakatów należy nakleić na sztywne podłoże. Z tyłu projektu, w prawym górnym rogu, musi być umieszczone sześciocyfrowe godło. Do każdej pracy należy dołączyć kopertę (nakleić z tyłu pracy) oznaczoną tym samym godłem, w której muszą sie znaleźć następujące informacje: godło, imię i nazwisko autora lub autorów, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, nazwa uczelni, którą ukończył lub w której studiuje autor, oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora lub zespołu oraz zgoda na podanie nazwiska autora (autorów) na wystawie pokonkursowej i w katalogu wystawy. Jeżeli praca ma wersje elektroniczną, należy ją dostarczyć na płycie CD. Liczba projektów zgłoszona przez autora lub zespół nie jest ograniczona.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 25 czerwca 2010 r na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy pokonkursowej i wydanie katalogu, w którym znajdzie sie 50 najlepszych prac.

Nagrody:

 • I nagroda 5000 zł
 • II nagroda 3000 zł
 • III nagroda 2000 zł
 • 5 wyróżnień po 1000 zł

Za prace wykorzystane do druku autorzy otrzymają honorarium w wysokości 1500 zł. Wypłata nagród nastąpi w czasie uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w październiku 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ciop.pl

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel.: (22) 623 36 98
kancelaria@ciop.pl
www.ciop.pl