Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

BANRISK – Liga Akademicka

organizator:

Warszawski Instytutu Bankowości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.11.2014

BANRISK – Liga Akademicka

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.
Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.
Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2013/2014 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie z tym, że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2014 r.
NA CZYM POLEGA KONKURS?
Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
 • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
 • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
 • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
 • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
 • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
 • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
 • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
 • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
 • Prestiż reprezentowania swojej uczelni
W trzeciej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie odbędą się równolegle trzy regionalne Ligi: w Warszawie, w Katowicach i Szczecinie. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Partnerami Biuro Informacji Kredytowej oraz Centrum Informacji Gospodarczej.
Informacje pochodzą ze strony: www.szkola-ryzyka.pl

Kontakt

Warszawski Instytutu Bankowości
.
.
tel. 22 826 99 24, w. 105, 694 907 205
banrisk@szkola-ryzyka.pl
www.szkola-ryzyka.pl