Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Bałtyk w obiektywie" – konkurs fotograficzny

organizator:

Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.03.2011

"Bałtyk w obiektywie" – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu jest Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Osoby Niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączeniu kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi przesłać fotografie na adres e-mail: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl z dopiskiem w tytule „konkurs fotograficzny”. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 5 fotografii. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 07.02-07.03.2011.

Zgłoszone do konkursu fotografie muszą zawierać w treści e-maila następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora
 • numer telefonu
 • datę urodzenia
 • adres zamieszkania
 • tytuł fotografii

Specyfikacja przesyłanych fotografii:

 • format JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość)
 • kolory w standardzie: RGB
 • rozdzielczość: min 200 dpi
 • oświadczenie

Uczestnik zgłaszając fotografię do Konkursu wyraża zgodę na jej nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do Konkursu fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronie internetowej Akwarium Gdyńskiego, serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem (Facebook) oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.

Oceny przesłanych na konkurs fotografii biorąc pod uwagę ich oryginalność, wykonanie techniczne dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna nagrody dla trzech zwycięskich fotografii. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – albumy książkowe. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 12 marca 2011 roku, w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni na al. Jana Pawła II 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o sposobie odbioru nagrody. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy z wybranych fotografii nadesłanych na Konkurs.

Informacje pochodzą ze strony www.akwarium.gdynia.pl

Kontakt

Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
tel.: (58) 732 66 01
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl