Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Bajki na cztery pory roku – konkurs literacki

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.04.2010

Bajki na cztery pory roku – konkurs literacki

Cel konkursu:
•    rozwijanie literackich zainteresowań dzieci i młodzieży,
•    zachęcanie do twórczej aktywności,
•    popularyzowanie pozytywnych postaw społecznych,
•    propagowanie postawy proekologicznej.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Warunki udziału:
• Tematyka utworów dotyczyć powinna szeroko pojętego myślenia proekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania natury, ochrony przyrody, troski o środowisko naturalne, a także propagowania wartości humanistycznych i humanitarnych, ujętych w aurze procesów przyrodniczych i zmieniających się pór roku.
• Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy utwory zgodne z tematyką konkursu. Muszą to być niepublikowane teksty własne.
• Prace należy nadsyłać w trzech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy, czcionka nr 12), a także w formie elektronicznej (plik programu Word lub Open Office) na płycie CD-R.
• Teksty powinny być podpisane jedynie godłem.
• Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której znajdują się podstawowe informacje na temat autora (imię, nazwisko, data ur., adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, nr tel., adres e-mail).

Termin:
Prace (z dopiskiem „Bajki na cztery pory roku”) należy nadsyłać do 2 kwietnia 2010 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk.czest.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Łukasińskiego 50/68
42-207 Częstochowa