Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Bądź świadomym dawcą narządów – konkurs fotograficzny

organizator:

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.05.2010

Bądź świadomym dawcą narządów – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Bądź świadomym dawcą narządów” jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wydawca serwisu Dawca.pl.

Celem Konkursu jest prezentacja prac związanych z tematyką transplantologii, honorowego oddawania krwi oraz szpiku kostnego.

Do konkursu może przystąpić każdy. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załącznika do listu elektronicznego na adres konkurs@dawca.pl lub pocztą zwykłą/kurierem nagrane na nośniku danych na adres:

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs Dawca.pl”

W treści maila/listu elektronicznego lub w pliku tekstowym na nośniku należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, opis zdjęcia (max. do 250 znaków), oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nazwa pliku zdjęcia powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Zdjęcia muszą być w formacie JPG/JPEG o rozdzielczości co najmniej 5 Mpix. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

Zdjęcia należy nadsyłać do 28 maja 2010 roku (liczy się data otrzymania pracy). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2010 roku.

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.dawca.pl, koncie Dawca.pl na portalu Facebook oraz na wernisażu propagującym świadome dawstwo.

Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne oraz 30 wyróżnień.

Informacje pochodzą ze strony www.dawca.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk

konkurs@dawca.pl
www.dawca.pl