Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Archiwum Wspomnień JP2

organizator:

Fundacja Wspomagania Wsi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.03.2010

Archiwum Wspomnień JP2

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla drużyn złożonych z 3-5 osób zróżnicowanych wiekowo. W skład grupy wchodzi przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła.

Temat: Spotkania z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Polski.

Konkurs podzielony jest na dwie tury. Drużyna sama decyduje w której turze zgłosi swój materiał, w zależności od czasu niezbędnego do jego opracowania.

Po każdej turze projektu komisja – złożona z przedstawicieli Instytutu Papieża Jana Pawła II, Fundacji Wspomagania Wsi oraz niezależnych ekspertów – w ciągu 6 tygodni wyłoni 5 grup, które nadesłały najciekawsze wywiady.

Terminarz projektu:

– 23 listopada 2009 – rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń
– 16 marca 2010 – termin nadsyłania prac do I tury konkursu
– 16 czerwca 2010 – termin nadsyłania prac do II tury konkursu
– 16 października 2010 – ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja na stronie internetowej: www.wspomnieniajp2.pl. Konkurs ma charakter zespołowy. Praca przygotowywana jest przez drużynę. Działania grupy koordynuje Lider (uczeń gimnazjum lub liceum).
Jest on osobą reprezentującą  grupę, z którą kontaktują się Organizatorzy. Do obowiązków Lidera należy przekazywanie zgromadzonego materiału w dowolnym formacie prawidłowym dla plików dźwiękowych. Nagranie nie powinno być dłuższe niż 60 minut. Drużyna utrwala wspomnienia osób, które uczestniczyły w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski, przygotowuje wywiady we własnym gronie, zbiera relacje osób spoza zespołu (rodziców, dziadków, sąsiadów, znajomych ze swojego otoczenia), przeprowadza i rejestruje wywiad z zaproszoną osobą.

Praca powinna być oryginalna– nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań, relacji, wspomnieć i opublikowanych (także w Internecie) źródeł. Powinna być więc samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem.

Forma pracy: forma wywiadu, w pliku dźwiękowym

Prace audio powinny być przekazywane w formie, która umożliwia ich odbiór z wykorzystaniem łatwo dostępnego (i określonego) sprzętu lub oprogramowania może być opatrzona autorskim komentarzem, do pracy mogą być dołączone inne pamiątki tj. np. zdjęcia.

Autorzy relacji mogą korzystać z  informacji dotyczących pielgrzymek papieskich dostępnych na stronie konkursu oraz z  innych dostępnych źródeł.

Praca powinna być dostarczona do organizatora zarówno w formie pliku zapisanego na dysku jaki i drogą elektroniczną na adres skrzynki konkursowej wspomnieniajp2@fww.org.pl

Praca powinna być podpisana w sposób identyfikujący autora – drużynę i jej dane adresowe.

Praca powinna zawierać czytelnie i dokładnie wypełnioną METRYCZKĘ PRACY, której formularz Organizatorzy zamieścili na stronie konkursowej.

Informacje pochodzą ze strony www.wspomnieniajp2.pl

Kontakt

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
(022) 636 25 71-75
wspomnieniajp2@fww.org.pl
www.fww.org.pl