Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Alchemia teatralna: Konkurs na sztukę teatralną

organizator:

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.06.2018
wartość nagrody: 500 zł

Alchemia teatralna: Konkurs na sztukę teatralną

Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich oraz osób dorosłych ( +19 lat).

Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej (dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych. Należy ją przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz nadesłać lub dostarczyć do 4 czerwca 2018. Decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2018 r.

Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii oddziałów gimnazjalnych, I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych (po 500 zł każdej kategorii).

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.sok.com.pl

Kontakt

Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel. 748 515 653
h.szymanska@sok.com.pl
www.sok.com.pl